Կառավարության նիստի օրակարգ

28 Սեպտեմբերի, 2017

1. «Զբաղվածության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Արտեմ Ասատրյան
2. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկության նախագծի մասին
Արտեմ Ասատրյան
3. Հիմնական դեղերի ընտրության չափանիշները և կարգը սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Ալթունյան
4. Որդեգրման մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
5. Որդեգրման մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
6. Որդեգրման մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
7. Որդեգրման մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
8. Որդեգրման մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
9. «Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկությունների նախագծի մասին
Դավիթ Հարությունյան
10. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկությունների նախագծի մասին
Դավիթ Հարությունյան
11. «Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Դավիթ Հարությունյան
12. Հայաստանի Հանրապետության կենսաբանական, քիմիական և ճառագայթային անվտանգության ապահովման ռազմավարության իրականացման միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Տոնոյան
13. «Տեղեկատվական ապահովման և ազդարարման կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությունը լուծարելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Տոնոյան
14. Սևանա լճի էկոհամակարգերի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման, բնականոն զարգացման և օգտագործման միջոցառումների 2018 թվականի տարեկան ծրագիրը հաստատելու մասին
(չզեկուցվող)
Էրիկ Գրիգորյան
15. Ռադիոակտիվ հումքի երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով ընդերքօգտագործման իրավունքի տրամադրման մրցութային հանձնաժողովի գործունեության կարգը սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Աշոտ Մանուկյան
16. Ռադիոակտիվ հումքի երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով ընդերքօգտագործման իրավունքի տրամադրման համար կայանալիք մրցույթի մասնակցության հայտերին, մրցույթի մասնակիցների որակավորմանը, ֆինանսական և տեխնիկական կարողություններին ներկայացվող չափորոշիչները, ինչպես նաև մրցութային փաթեթների պատրաստման կարգը սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Աշոտ Մանուկյան
17. Լիազոր մարմնի և ռադիոակտիվ հումքի երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով ընդերքօգտագործման իրավունքի տրամադրման համար հայտարարված մրցույթում հաղթող ճանաչված անձի միջև կնքվող նախնական պայմանագրի օրինակելի ձևը սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Աշոտ Մանուկյան
18. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Լևոն Մկրտչյան
19. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 3-ի N 1173-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արմեն Ամիրյան
20. Սահմանամերձ տարածաշրջանների զարգացման 2018 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին
Դավիթ Լոքյան
21. «Ազատ տնտեսական գոտիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Հովհաննես Ազիզյան
22. Արդյունաբերական կազմակերպությունների կողմից ձեռք բերված՝ ԱՏԳ ԱԱ 2710 19 710 - 2710 19 980 ապրանքախմբի ծածկագրերին դասվող ապրանքների (բացառությամբ ԱՏԳ ԱԱ 2710 19 820 ապրանքախմբի ծածկագրին դասվող շարժիչային յուղերի) մասով վճարված ակցիզային հարկի գումարների փոխհատուցման կարգը և ժամկետները հաստատելու մասին
Հովհաննես Ազիզյան
23. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Հնդկաստանի Հանրապետության կառավարության միջև ներդրումների խրախուսման և փոխադարձ պաշտպանության մասին» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Հովհաննես Ազիզյան
24. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Վարդան Արամյան
25. Հայաստանի Հանրապետության դատական դեպարտամենտին գումար հատկացնելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
26. Անշարժ գույքի հարկի և փոխադրամիջոցների գույքահարկի արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հաստատող փաստաթղթերը և դրանց ներկայացման կարգը սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
27. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 18-ի N 534-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
28. Բնապահպանական հարկի արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հաստատող փաստաթղթերը և դրանց ներկայացման կարգը սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
29. Շահաբաժինների տեսքով ստացվող եկամուտները դրանց ստացման հարկային տարվա ընթացքում շահաբաժին վճարող՝ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ նույն կազմակերպության կանոնադրական կամ բաժնեհավաք կապիտալում օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ներդնելու դեպքում այդ շահաբաժիններից վճարված եկամտային հարկի գումարները պետական բյուջեից փոխհատուցելու կարգը սահմանելու մասին
Վարդան Արամյան
30. Ճանապարհային հարկի արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հաստատող փաստաթղթերը և դրանց ներկայացման կարգը սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
31. «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկության նախագծի մասին
Վարդան Արամյան
32. «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկության և «Պետական բյուջեի եկամուտների էական նվազեցման կամ ծախսերի ավելացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացության նախագծի մասին
Վարդան Արամյան
33. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմին գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վահե Ստեփանյան
34. Հարցը հանված է
35. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 28-ի N 1377-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Նարեկ Սարգսյան
36. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 29-ի N 680-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Տարոն Մարգարյան
37. Նախորդ հարկային տարվա ընթացքում հարկային մարմնի կողմից անցկացված (ավարտված) ստուգումների և ուսումնասիրությունների վերաբերյալ հաշվետվության ձևը հաստատելու մասին
(չզեկուցվող)
Վախթանգ Միրումյան
38. Աշխատողի աշխատանքի ընդունումը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրավոր չձևակերպելու (այսինքն՝ աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտի և գրավոր պայմանագրի բացակայության) և (կամ) նոր աշխատողի համար Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքով սահմանված ժամկետում գրանցման հայտ չներկայացնելու փաստն արձանագրելու կարգը և արձանագրության ձևը սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Վախթանգ Միրումյան
39. Հարցը հանված է
40. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Մարտին Սարգսյան
41. Անհատույց օգտագործման իրավունքով անշարժ գույք հանձնելու մասին
Արման Սահակյան
42. Տարածք վարձակալելու և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությանն անհատույց օգտագործման տրամադրելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արման Սահակյան
43. Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտի ռազմավարության և ֆինանսավորման ծրագրի իրականացման արդյունքների մասին հաշվետվությանը հավանություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Արսեն Հարությունյան
44. «Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին», «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Էրիկ Գրիգորյան
45. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին», «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Արտեմ Ասատրյան
46. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արմեն Ամիրյան
47. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Լոքյան
48. «Օտարերկրյա ներդրումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Հովհաննես Ազիզյան
49. «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» և «Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Վախթանգ Միրումյան
50. Շարժական գույքի կադաստր վարող մարմինների կողմից հարկման օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցների, դրանց սեփականատերերի, ինչպես նաև փոխադրամիջոցների գրանցման (հաշվառման) տվյալների և դրանց փոփոխությունների վերաբերյալ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տեղեկություններ ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Վլադիմիր Գասպարյան
51. «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Դավիթ Հարությունյան
52. 2018 թվականի առողջապահական պետական նպատակային ծրագրերին հավանություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Ալթունյան
53. Զբաղվածության կարգավորման 2018 թվականի պետական ծրագրին և միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Արտեմ Ասատրյան
54. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման 2018 թվականի տարեկան ծրագրին և միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Արտեմ Ասատրյան
55. Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2018 թվականի տարեկան ծրագրին և միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Արտեմ Ասատրյան
56. 2018 թվականի գիտական և գիտատեխնիկական պետական նպատակային ծրագրերին հավանություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Մկրտչյան
57. Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում ընդգրկելու նպատակով ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացման 2018 թվականի տարեկան ծրագրի նախագծին հավանություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Հրաչյա Ռոստոմյան
58. «Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մասին
(գաղտնի՝ բացատրագրի մաս)
Վարդան Արամյան
59. Հայաստանի Հանրապետությունում թմրամոլության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի 2018 թվականի միջոցառումների ծրագրին և ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Վլադիմիր Գասպարյան
60. «ԷՍ ԸՆԴ ԷՅ ՄԱՅՆԻՆԳ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը ռազմական նշանակության արտադրանք չհամարվող պայթուցիկ նյութեր և պայթեցման միջոցներ արտահանելու թույլտվություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Հովհաննես Ազիզյան