Կառավարության նիստի օրակարգ

26 Հոկտեմբերի, 2017

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հունվարի 20-ի N 30-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արտեմ Ասատրյան
2. ԴՆԹ-ի որոշման (ներառյալ՝ նմուշառման) իրականացման կարգը և ժամկետները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի մարտի 9-ի N 351-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Սերգեյ Խաչատրյան
3. «Մարդուն օրգաններ և (կամ) հյուսվածքներ փոխպատվաստելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին», «Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Սերգեյ Խաչատրյան
4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 9-ի N 363-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
5. Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության համակարգերի 2018 թվականի նախապատրաստման կազմակերպական ցուցումներին ու ուղղություններին և Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության համակարգերի նախապատրաստման 2018 թվականի հիմնական միջոցառումների պլանին հավանություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Տոնոյան
6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 3-ի նիստի N 4 արձանագրության 5-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արծվիկ Մինասյան
7. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
Լևոն Մկրտչյան
8. Վթարների դեպքում մարդու առողջության համար դրանց հետևանքների նվազեցմանը և բնապահպանական վնասի չափի գնահատմանը և վնասի փաստացի կամ հնարավորինս նվազեցմանը վերաբերող տեղեկատվությանը ներկայացվող պահանջների և տեղեկատվության տրամադրման կարգի սահմանման մասին
Աշոտ Մանուկյան
9. Հայրապետ Առաքելյանին պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատելու մասին
(չզեկուցվող)
Արմեն Ամիրյան
10. «2013 թվականի դեկտեմբերի 2-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև զինվորական սուրհանդակափոստային կապի ոլորտում համագործակցության մասին» համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրության կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Արտակ Զաքարյան
11. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի սեպտեմբերի 14-ի N 1141-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Տիգրան Խաչատրյան
12. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Խորվաթիայի Հանրապետության կառավարության միջև տնտեսական համագործակցության մասին» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Տիգրան Խաչատրյան
13. «Արմտեքս Գրուպ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից «Վերամշակում՝ մաքսային տարածքում» մաքսային ընթացակարգով Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված ապրանքների նկատմամբ կիրառված՝ «Վերամշակում՝ մաքսային տարածքում» մաքսային ընթացակարգի ժամկետի երկարաձգումը թույլատրելու մասին
Տիգրան Խաչատրյան
14. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 1118-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Տիգրան Խաչատրյան
15. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունվարի 23-ի N 174-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Վարդան Եղիազարյան
16. «Արդարադատության ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը սեփականության իրավունքով գույք հանձնելու մասին
(չզեկուցվող)
Անդրեյ Սիմոնյան
17. «ՋԻԹԵՔ ՔՆՍԱԼԹ ԳՄԲՀ», «ԷՍԱՐՓԻ Շնայդեր ընդ Փարթներ Ինժենյոր-Քընսալթինգ ՍՊԸ» և «ՍԱՖԵԺ» ընկերություններին լիցենզավորման ենթակա գործունեություն իրականացնելու թույլտվություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Արսեն Հարությունյան
18. «2006 թվականի նոյեմբերի 24-ի «ԱՊՀ մասնակից պետությունների միջազգային ավտոմոբիլային փոխադրողների լրացուցիչ ուսուցման և մասնագիտական որակավորման պահանջների ներդաշնակեցման մասին» համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրության կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Գագիկ Գրիգորյան
19. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Արտեմ Ասատրյան
20. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Արտակ Զաքարյան
21. «2009 թվականի նոյեմբերի 20-ի «Անկախ պետությունների համագործակցությունում ապրանքների ծագման երկրի որոշման կանոնների մասին» համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրության կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Տիգրան Խաչատրյան
22. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը և Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզպետարանին գումար հատկացնելու մասին
Դավիթ Լոքյան
23. «Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետություններում ապրանքների մաքսային արժեքի որոշման և վերահսկման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության փոխանակման մասին» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Հարությունյան
24. Հողամասի նվիրատվություն ընդունելու, «Մեղրի» ազատ տնտեսական գոտի» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում գույք ներդնելու, գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին
Անդրեյ Սիմոնյան
25. Պետական գույքի քանդման (ապամոնտաժման) թույլտվություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Անդրեյ Սիմոնյան
26. Որդեգրման մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
27. «Շահումային խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկությունների նախագծի մասին
Վարդան Արամյան
28. «Երևանի պետական հենակետային բժշկական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերակազմավորման ձևով վերակազմակերպելու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Մկրտչյան
29. «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» պայմանագիրը վավերացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Հարությունյան
30. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Արսեն Հարությունյան
31. Խոշտանգումից տուժած անձանց հոգեբանական ծառայություններից օգտվելու կարգը և պայմանները սահմանելու մասին
Դավիթ Հարությունյան
32. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Դավիթ Լոքյան