Կառավարության նիստի օրակարգ

23 Նոյեմբերի, 2017

1. Հարցը հանված է
2. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Ալթունյան
3. «Լիկվոր» փակ բաժնետիրական ընկերությանը թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված պրեկուրսորների ներմուծման գործունեության իրականացման լիցենզիա տալու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Ալթունյան
4. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
5. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Դավիթ Հարությունյան
6. «Տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումների վերաբերյալ գործերով իրականացվող վարչական վարույթի առանձնահատկությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկության նախագծի մասին
Դավիթ Հարությունյան
7. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հուլիսի 3-ի N 692-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Շավարշ Քոչարյան
8. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Ռոբերտ Մակարյան
9. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի մայիսի 26-ի N 313 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Աշոտ Մանուկյան
10. Արտակ Ալեկսանյանին և Սևակ Ագրամանյանին պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատելու մասին
(չզեկուցվող)
Խաչիկ Ասրյան
11. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին
Վաչե Տերտերյան
12. Գնման պայմանագրերը լուծելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մարտի 30-ի N 426-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Վաչե Տերտերյան
13. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տվյալների պահոցի ստեղծման ծրագիրը, միջոցառումների ժամանակացույցը և պետություն-մասնավոր հատված համագործակցության ձևաչափին հավանություն տալու մասին
Վահան Մարտիրոսյան
14. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1373-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
15. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատին գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
16. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից հանցագործությունների, վարչական իրավախախտումների, պատահարների վերաբերյալ հաղորդումներն ընդունելու, գրանցելու, հաշվառելու և դրանց ընթացք տալու կարգը սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Եղիազարյան
17. Որպես նվիրատվություն գույք ընդունելու և գույքն ամրացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Հարությունյան
18. Գույք նվիրաբերելու մասին
Արման Սահակյան
19. Գույք նվիրաբերելու մասին
Արման Սահակյան
20. Հարցը հանված է
21. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Վարդան Արամյան
22. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Վիգեն Սարգսյան
23. Հարցը հանված է
24. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և գնման գործընթացը սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
25. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
26. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» և «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկության նախագծի մասին
Դավիթ Հարությունյան
27. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություն ու լրացում կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 27-ի N 449-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
Վաչե Տերտերյան
28. Հարցը հանված է
29. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Սուրեն Կարայան
30. Ռոյալթի վճարողների կողմից խտանյութի իրացման շրջանառության առավելագույն սահմանաչափերը սահմանելու մասին
Սուրեն Կարայան
31. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի ապրիլի 11-ի N 161 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Վարդան Արամյան
32. Արտադրող կամ ներմուծող չհանդիսացող՝ դրոշմավորման ենթակա ապրանքներ օտարող կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից դրոշմավորման ենթակա ապրանքների դրոշմավորման կարգը հաստատելու մասին
Վարդան Հարությունյան
33. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին
Արսեն Հարությունյան
34. Հարցը հանված է
35. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Արծվիկ Մինասյան
36. Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում «Մուլտի Սոլար» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ապրանքների ներմուծման դեպքում մաքսային և հարկային մարմինների կողմից հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետը երեք տարի ժամկետով հետաձգելու մասին
Սուրեն Կարայան
37. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և «Պետական պարտքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի մասին
Վարդան Արամյան
38. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջան գումարելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախաձեռնության մասին
Վաչե Գաբրիելյան
39. «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և հարակից օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Վարդան Հարությունյան
40. «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Վարդան Արամյան
41. Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարաններին գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Վաչե Տերտերյան
42. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Վարդան Հարությունյան