Կառավարության նիստի օրակարգ

11 Հունվարի, 2018

1. Վերանայված եվրոպական սոցիալական խարտիայի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության ազգային զեկույցին (հաշվետու ժամանակաշրջան՝ 2013-2016 թթ.) հավանություն տալու մասին
Արտեմ Ասատրյան
2. «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկության նախագծի մասին
Արտեմ Ասատրյան
3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի օգոստոսի 19-ի N 1174-Ն և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հունիսի 1-ի N 682-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Սուրեն Քրմոյան
4. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկության նախագծի մասին
Սուրեն Քրմոյան
5. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկության նախագծի մասին
Սուրեն Քրմոյան
6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի սեպտեմբերի 30-ի N 1782-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արծվիկ Մինասյան
7. Հարցը հանված է
8. «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամի ռեկտորի ընտրության արդյունքները հաստատելու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Մկրտչյան
9. «Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա» հիմնադրամի ռեկտորի ընտրության արդյունքները հաստատելու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Մկրտչյան
10. «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամին ամրացված գույքն անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնելու լիազորություն տալու մասին
Լևոն Մկրտչյան
11. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի սեպտեմբերի 15-ի N 1471-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Արև Սամուելյան
12. «Գյուտերի իրավական պահպանության բնագավառում միջպետական գաղտնիքների պահպանումը փոխադարձաբար ապահովելու մասին» համաձայնագրի գործողությունը դադարեցնելու մասին» արձանագրության կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Տիգրան Խաչատրյան
13. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Չեխիայի Հանրապետության կառավարության միջև «Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև՝ առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագրի կիրարկման մասին» արձանագրության կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Լոքյան
14. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 1847-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վահան Մարտիրոսյան
15. Գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Վահան Մարտիրոսյան
16. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի «Թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի պետական գանձարան» գործակալության 2018-2021 թվականների թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի պետական պահուստների օտարման միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին
Վարդան Արամյան
17. «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին», «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի մասին
Տարոն Մարգարյան
18. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունվարի 23-ի N 175-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Եղիազարյան
19. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 29-ի N 488-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արման Սահակյան
20. Անհատույց օգտագործման իրավունքով տարածք հանձնելու մասին
(չզեկուցվող)
Արման Սահակյան
21. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները հաստատելու մասին
Վահե Ստեփանյան
22. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 25-ի N 572-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վահե Ստեփանյան
23. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի հունվարի 10-ի N 13-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Եղիազարյան
24. Ներդրումային ծրագրին հավանություն տալու և «Պարկ գրուպ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանն առանց մրցույթի հողամաս տրամադրելու մասին
Տարոն Մարգարյան
25. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Դավիթ Լոքյան
26. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի ընդունումն անհետաձգելի համարելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Լոքյան
27. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հունիսի 28-ի N 955-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Վահան Մարտիրոսյան
28. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 9-ի N 1251-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Վահան Մարտիրոսյան