Կառավարության նիստի օրակարգ

08 Փետրվարի, 2018

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Լևոն Ալթունյան
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1216-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
3. «Միջազգային պայմանագրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի և Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում, Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում, «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին», «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին», «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին», «Մանկապատանեկան սպորտի մասին», «Ոստիկանությունում ծառայության մասին», «Ազգային անվտանգության մարմինների մասին», «Հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման մասին», «Բնապահպանական վերահսկողության մասին», «Թափոնների մասին», «Օտարերկրացիների մասին», «Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին», «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին», «Փախստականների և ապաստանի մասին», «Մասնավոր պահնորդական գործունեության մասին», «Մարդկանց թրաֆիքինգի կամ շահագործման ենթարկված անձանց նույնացման և աջակցության մասին», «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին», «Հիդրոօդերևութաբանական գործունեության մասին», «Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին», «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մասին», «Քաղաքացիական պաշտպանության ստորաբաժանումների մասին», «Փրկարար ծառայության մասին», «Օրգանական գյուղատնտեսության մասին», «Պետական կենսաթոշակների մասին», «Պետական նպաստների մասին», «Երեխայի իրավունքների մասին», «Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին», «Կրթության մասին», «Հանրակրթության մասին», «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին», «Գիտական և գիտատեխնիկական փորձաքննության մասին», «Հայաստանի Հանրապետության և այլ երկրների միջև միջպետական (միջկառավարական) համաձայնագրերի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի համար բացառապես ռազմական նշանակության արտադրանքի ներմուծումն ավելացված արժեքի հարկից ազատելու մասին» և «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Շավարշ Քոչարյան
4. Բնակավայրերի կանաչ գոտիների չափերին և տեսակային կազմին ներկայացվող պահանջները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հոկտեմբերի 30-ի N 1318-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Արծվիկ Մինասյան
5. Հողն աղտոտումից պահպանելու ընդհանուր պահանջները, հողն աղտոտող վնասակար նյութերի ցանկն ու հողերի աղտոտվածության աստիճանի գնահատման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 24-ի N 1277-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Արծվիկ Մինասյան
6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին
Արծվիկ Մինասյան
7. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 12-ի N 1579-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Մկրտչյան
8. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 16-ի N 767-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Մկրտչյան
9. Գույք նվիրաբերելու մասին
(չզեկուցվող)
Արմեն Ամիրյան
10. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների հաշվին վարկային քարտային հաշիվներով շրջանառվող միջոցների չափաքանակները հաստատելու մասին
(չզեկուցվող)
Արտակ Զաքարյան
11. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի N 737-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արտակ Զաքարյան
12. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 13-ի N 925-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Հրաչյա Ռոստոմյան
13. Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Լոքյան
14. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի փետրվարի 26-ի N 116 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Տիգրան Խաչատրյան
15. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 18-ի N 536-Ա որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին
Տիգրան Խաչատրյան
16. Գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծված (ներմուծվող) տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերը, հումքը և (կամ) նյութերը ներմուծման մաքսատուրքից ազատելու արտոնությունից օգտվելու համար «ՎԱՆՍԵՎԱՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ներկայացված հայտը բավարարելու և արտոնությունը կիրառելու մասին
Տիգրան Խաչատրյան
17. «Նավագնացության մասին» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Գագիկ Գրիգորյան
18. «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկության նախագծի մասին
Վարդան Արամյան
19. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակի համայնքին գույք նվիրաբերելու մասին
Վարդան Արամյան
20. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի սեպտեմբերի 29-ի նիստի N 38 արձանագրության մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Նարեկ Սարգսյան
21. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 24-ի N 1037-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Եղիազարյան
22. Արտոնագրային հարկի ամսական դրույքաչափերի կիրառման համար սահմանամերձ գյուղերի ցանկը սահմանելու մասին
Վարդան Հարությունյան
23. Գույք ամրացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Արման Սահակյան
24. Գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Արման Սահակյան
25. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Շավարշ Քոչարյան
26. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Վարդան Արամյան
27. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմին գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Վահե Ստեփանյան
28. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Վարդան Արամյան
29. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Վարդան Արամյան
30. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության «Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում արտաբյուջետային միջոցների հաշվին» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
31. «Դիվանագիտական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Շավարշ Քոչարյան
32. Երևանի քաղաքապետին լիազորություն վերապահելու մասին
(չզեկուցվող)
Տարոն Մարգարյան