Կառավարության նիստի օրակարգ

15 Մարտի, 2018

1. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում ու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Լևոն Ալթունյան
2. Հայաստանի Հանրապետության դատախազներին մշտական բնակության վայրից դուրս գործուղելիս բնակելի տարածությամբ ապահովելու անհնարինության դեպքում դրամական փոխհատուցում տալու կարգը և չափը սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
3. Ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և ձևակերպման օրինակելի ձևը, ինչպես նաև ազդարարին տրվող պաշտպանության միջոցների իրականացման ընթացակարգը սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հուլիսի 3-ի N 692-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Շավարշ Քոչարյան
5. Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Հրաչյա Ռոստոմյան
6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 25-ի N 573-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Լոքյան
7. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության «Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում արտաբյուջետային միջոցների հաշվին» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Սուրեն Կարայան
8. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի սեպտեմբերի 14-ի N 1141-Ա որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին
Սուրեն Կարայան
9. Պետական ծառայողներին մատչելի բնակարաններով ապահովելու ծրագրի շրջանակներում բնակարանների ձեռքբերման նպատակով տրամադրվող հիփոթեքային վարկերի վերաֆինանսավորման իրականացումը «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ փակ բաժնետիրական ընկերությանը վերապահելու մասին
(չզեկուցվող)
Նարեկ Սարգսյան
10. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1691-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Տարոն Մարգարյան
11. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկությունների նախագծի մասին
Վարդան Եղիազարյան
12. Հսկիչ-դրամարկղային մեքենայով իրականացված դրամական հաշվարկների հանրագումարի վերաբերյալ տեղեկության ձևը սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Հարությունյան
13. Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտի 2018-2030 թվականների ռազմավարությանը և ֆինանսավորման ծրագրին հավանություն տալու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 13-ի նիստի N 38 արձանագրության 17-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Վոլոդյա Նարիմանյան
14. Գույք նվիրաբերելու մասին
Արման Սահակյան
15. «Արաքս» փակ բաժնետիրական ընկերությունը լուծարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արման Սահակյան
16. Մի շարք օրենքների նախագծերն անհետաձգելի համարելու մասին
(չզեկուցվող)
Շավարշ Քոչարյան
17. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 15-ի N 162-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Մկրտչյան
18. Գույք նվիրաբերելու, հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին
Իգնատի Առաքելյան
19. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Արման Սահակյան
20. Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու, գույք ձեռք բերելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու մասին
Արման Սահակյան
21. Անշարժ գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին
Արման Սահակյան
22. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու, «Հայաէրոնավիգացիա» և «Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությունները միացման ձևով վերակազմակերպելու մասին
Սերգեյ Ավետիսյան
23. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին (2-րդ և 3-րդ կետերը՝ գաղտնի)
(չզեկուցվող)
Արտակ Զաքարյան