Կառավարության նիստի օրակարգ

22 Մարտի, 2018

1. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Հայաստանում տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի, մոր և մանկան առողջության և ընտանիքի պլանավորման/վերարտադրողական առողջության բարելավում» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Լևոն Ալթունյան
2. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության միջև մի պետության պաշտոնական առաքելությունների աշխատակիցների ընտանիքի անդամների՝ մյուս պետությունում զբաղվածության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
(չզեկուցվող)
Շավարշ Քոչարյան
3. Շրջակա միջավայրի պահպանության և բնական ռեսուրսների օգտագործման կառավարման ռազմավարությանը և միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին
Արծվիկ Մինասյան
4. Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության «Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդ» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Իգնատի Առաքելյան
5. Մի շարք քաղաքացիների պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տալու մասին
(չզեկուցվող)
Հրաչյա Ռոստոմյան
6. «Կոտայքի և Գեղարքունիքի ԿԿԹԿ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության հետ կնքված ենթավարկային պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ժամկետի երկարաձգման մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Լոքյան
7. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունվարի 15-ի N 49-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Սուրեն Կարայան
8. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 1641-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Սուրեն Կարայան
9. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1513-Ա որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին
Սուրեն Կարայան
10. «Հայաստանի Հանրապետության և KfW-ի միջև 2010 թվականի մայիսի 4-ին ստորագրված «Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր-փուլ 2» N BMZ 2009.66.515 վարկային համաձայնագրի փոփոխության նախագծին և Հայաստանի Հանրապետության և KfW-ի միջև 2013 թվականի դեկտեմբերի 27-ին ստորագրված «Համայնքային ենթակառուցվածքների ծրագիր II -փուլ 3» վարկային համաձայնագրի փոփոխության նախագծին հավանություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արձանագրային որոշման նախագծին հավանություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
11. Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության ոլորտների բարեփոխումների հայեցակարգի կիրարկումն ապահովող միջոցառմանը հավանություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
12. Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
13. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության «Քաղաքացիներին բժշկական օգնության և սպասարկման վճարովի ծառայությունների մատուցում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Անուբաղ Համբարյան
14. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր տալու կամ փոխանակելու վճարովի ծառայություն» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Անուբաղ Համբարյան
15. Արցախի Հանրապետությանը գույք նվիրաբերելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 1-ի N 77-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Անուբաղ Համբարյան
16. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 23-ի նիստի N 8 արձանագրության 35-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Անուբաղ Համբարյան
17. Գույք ամրացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Արման Սահակյան
18. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի փետրվարի 9-ի N 165-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
Մարտին Սարգսյան
19. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Ալթունյան
20. «Հայաստանի Հանրապետության՝ մի կողմից, և Եվրոպական միության և ատոմային էներգիայի եվրոպական համայնքի ու դրանց անդամ պետությունների՝ մյուս կողմից, միջև համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Շավարշ Քոչարյան
21. «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Լևոն Մկրտչյան
22. «Տեքնիտալ» բաժնետիրական ընկերությանը «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն (տրանսպորտային ոլորտի)» գործունեության տեսակի իրականացման թույլտվություն տրամադրելու մասին
(չզեկուցվող)
Վահան Մարտիրոսյան
23. Ներդրումային ծրագրին հավանություն տալու և «Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտների միավորում» հասարակական կազմակերպությանը հողամաս օտարելու մասին
Տարոն Մարգարյան
24. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Վարդան Արամյան
25. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Գեորգի Կուտոյան
26. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Գեորգի Կուտոյան
27. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ գումարելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախաձեռնության մասին
Դավիթ Հարությունյան
28. «Հայաստանի Հանրապետության` մի կողմից, և Եվրոպական միության և ատոմային էներգիայի եվրոպական համայնքի ու դրանց անդամ պետությունների՝ մյուս կողմից, միջև համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծն անհետաձգելի համարելու մասին
(չզեկուցվող)
Շավարշ Քոչարյան
29. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մարտի 9-ի N 240-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արծվիկ Մինասյան
30. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից 2018 թվականի ընթացքում հարկային ծառայության մարմնի համակարգի և մաքսային ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդի միջոցների հաշվին վարկային քարտային հաշիվներով շրջանառվող միջոցների և կանխիկ ձևով կատարվող ծախսերի չափաքանակները հաստատելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
31. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Իսրայելի պետության կառավարության միջև՝ եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից խուսափելը կանխելու մասին» կոնվենցիան վավերացնելու մասին» Հայասատանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Վարդան Արամյան
32. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 22-ի N 190-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վահե Ստեփանյան
33. Գույք ամրացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Հրաչյա Ռոստոմյան
34. Երևան քաղաքի 33-րդ թաղամասի նկատմամբ բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Տարոն Մարգարյան
35. Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող) ամփոփաթերթ
Տարոն Մարգարյան
36. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Անուբաղ Համբարյան
37. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Տոնոյան
38. Անշարժ գույք հետ վերցնելու, ամրացնելու և անհատույց օգտագործման տրամադրելու մասին
(չզեկուցվող)
Արման Սահակյան
39. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 12-ի N 1335-Ա որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արման Սահակյան
40. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությանը գումար հատկացնելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
41. Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և գնման գործընթացն իրականացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
42. Հայաստանի Հանրապետության դատական դեպարտամենտին գումար հատկացնելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
43. Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վահան Մարտիրոսյան