Կառավարության նիստի օրակարգ

05 Ապրիլի, 2018

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 11-ի N 1384-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արտեմ Ասատրյան
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մարտի 24-ի նիստի N 11 արձանագրության 1-ին կետով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 26-ի նիստի N 52 արձանագրության 2-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Ալթունյան
3. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 11-ի N 1384-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
5. Պրոբացիայի պետական ծառայության ներքին կանոնակարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հոկտեմբերի 26-ի N 1561-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
6. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Կոլումբիայի Հանրապետության կառավարության միջև դիվանագիտական և պաշտոնական անձնագրեր ունեցող անձանց համար մուտքի արտոնագրի վերացման մասին» համաձայնագրի կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Շավարշ Քոչարյան
7. Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության «Ներմուծվող սննդամթերքի և (կամ) կենդանական ծագման մթերքի լաբորատոր փորձաքննության վճարներ» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Իգնատի Առաքելյան
8. Գույք օտարելու թույլտվություն տալու և գույք ամրացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Աշոտ Մանուկյան
9. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1732-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Մկրտչյան
10. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մայիսի 13-ի N 692-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Հրաչյա Ռոստոմյան
11. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզպետարանին գումար հատկացնելու մասին
Դավիթ Լոքյան
12. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Լոքյան
13. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1363-Ա որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին
Սուրեն Կարայան
14. Գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծված (ներմուծվող) տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերը, հումքը և (կամ) նյութերը ներմուծման մաքսատուրքից ազատելու արտոնությունից օգտվելու համար «ԱԼԵՔՍ ՏԵՔՍՏԻԼ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ներկայացված հայտը բավարարելու և արտոնությունը կիրառելու մասին
Սուրեն Կարայան
15. Գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծված (ներմուծվող) տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերը, հումքը և (կամ) նյութերը ներմուծման մաքսատուրքից ազատելու արտոնությունից օգտվելու համար «ԶԵՆՆԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ներկայացված հայտը բավարարելու և արտոնությունը կիրառելու մասին
Սուրեն Կարայան
16. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության միջև «Ավելի մրցունակ և զանազանեցված մասնավոր հատվածի շուրջ» օժանդակության համաձայնագրի N 11 փոփոխության կնքման առաջարկությանը համաձայնություն տալու մասին
Սուրեն Կարայան
17. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 4-ի N 1419-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վահան Մարտիրոսյան
18. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի «Թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի պետական գանձարան» գործակալության թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի պետական պահուստների 2017 թվականի համալրման և ծախսման վերաբերյալ հաշվետվության մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
19. Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայությանն արտաբյուջետային հաշիվ բացելու թույլտվություն տալու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 30-ի N 835-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
20. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք արձանագրային որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Նարեկ Սարգսյան
21. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հունիսի 4-ի N 592-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հունիսի 22-ի N 844 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Հարությունյան
22. Տարածք հետ վերցնելու և անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնելու մասին
(չզեկուցվող)
Արման Սահակյան
23. Գույք նվիրաբերելու մասին
Արման Սահակյան
24. Գույք նվիրաբերելու մասին
Արման Սահակյան
25. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Աշոտ Մանուկյան
26. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Աշոտ Մանուկյան
27. «Գրքի և հրատարակչական գործի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը լուծարելու, գույքը հետ վերցնելու և ամրացնելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ ու լրացում կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արմեն Ամիրյան
28. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության «Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում (արտաբյուջետային միջոցների հաշվին)» ծրագրի գծով արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության կողմից Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների հաշվին վարկային քարտային հաշիվներով շրջանառվող միջոցների չափաքանակները հաստատելու մասին
(4-րդ կետը՝ գաղտնի)
(չզեկուցվող)
Սերգեյ Ավետիսյան
29. Վերահսկողություն իրականացնող և ծառայություն մատուցող մարմինների գործունեության կանոնակարգման մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
30. «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրնեքի և «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի մասին
Դավիթ Հարությունյան
31. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1730-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Իգնատի Առաքելյան
32. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հունվարի 11-ի N 275-Ն որոշման կատարման ընթացքի մասին
(չզեկուցվող)
Վահե Ստեփանյան
33. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմին գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Վահե Ստեփանյան
34. Մի շարք գնման գործընթացներ կազմակերպելու մասին
(չզեկուցվող)
Նարեկ Սարգսյան
35. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Արման Սահակյան
36. Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
(2-րդ և 3-րդ կետերը՝ գաղտնի)
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
37. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N 1635-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վահե Ստեփանյան
38. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Վարդան Հարությունյան
39. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմին ճանաչելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
40. «Պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման և սոցիալական երաշխիքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Արտեմ Ասատրյան