Կառավարության նիստի օրակարգ

12 Ապրիլի, 2018

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 27-ի N 274-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արտեմ Ասատրյան
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հունվարի 12-ի N 3-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
3. «Բարեգործության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
(չզեկուցվող)
Վահե Ստեփանյան
4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 21-ի N 1129-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Ալթունյան
5. Գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հուլիսի 14-ի N 742-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
7. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Դավիթ Հարությունյան
8. Ազդարարման միասնական էլեկտրոնային հարթակի տեխնիկական նկարագիրը և վարման կարգը հաստատելու մասին
Դավիթ Հարությունյան
9. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Տոնոյան
10. Որպես նվիրաբերություն գույք ընդունելու, գույք ամրացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հոկտեմբերի 8-ի N 1299-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արծվիկ Մինասյան
11. Արտադրատեսակների համար արտադրողի (ներմուծողի) պատասխանատվության ընդլայնման համակարգերի ներդրման ռազմավարությանը և դրանից բխող 2018-2021 թվականների միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին
Արծվիկ Մինասյան
12. Տարածք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Իգնատի Առաքելյան
13. «Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության «Սևանի պետական քոլեջ» և «Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության «Սևանի արհեստագործական պետական ուսումնարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները միաձուլման ձևով «Սևանի բազմագործառութային պետական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության վերակազմակերպելու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Մկրտչյան
14. Հողամասը որպես նվիրաբերություն ընդունելու և ամրացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Մկրտչյան
15. Անշարժ գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Մկրտչյան
16. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 2-ի N 1911-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վիգեն Սարգսյան
17. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանն արտաբյուջետային միջոցների հաշիվ բացելու թույլտվություն տալու և այդ հաշվում գումարների մուտքագրման ու ծախսերի իրականացման կարգը սահմանելու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մարտի 4-ի N 318-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վիգեն Սարգսյան
18. Սպորտի բնագավառում նշանակալի նվաճումներ ունեցող քաղաքացիներին պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տալու կարգը և պայմանները սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Վիգեն Սարգսյան
19. Գիտության և կրթության բնագավառներում նշանակալի նվաճումներ ունեցող քաղաքացիներին պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տալու կարգը և պայմանները սահմանելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 29-ի N 1394-Ն և 2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 117-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի հունվարի 13-ի N 15 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Վիգեն Սարգսյան
20. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրու քաղաքային համայնքին գույք նվիրելու մասին
Վիգեն Սարգսյան
21. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 24-ի նիստի 11-րդ կետով հավանության արժանացած N 36 արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Հրաչյա Ռոստոմյան
22. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Լոքյան
23. Նվիրատվությամբ գույք ընդունելու և «Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզպետարանի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին ամրացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Լոքյան
24. Հայաստանի Հանրապետությունում զբոսաշրջության վիճակագրության վարման մեթոդի կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումներին հավանություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Սուրեն Կարայան
25. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1339-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Սուրեն Կարայան
26. Գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծված (ներմուծվող) տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերը, հումքը և (կամ) նչութերը ներմուծման մաքսատուրքից ազատելու արտոնությունից օգտվելու համար «Արարատի գինու գործարան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ներկայացված հայտը բավարարելու և արտոնությունը կիրառելու մասին
Սուրեն Կարայան
27. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում լրացում և փոփոխություն կատարելու, լիազոր մարմին ճանաչելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հուլիսի 29-ի N 821-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Սուրեն Կարայան
28. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 4-ի N 1064-Ն և 2012 թվականի օգոստոսի 16-ի N 1021-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
29. Գույք ամրացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
30. Համայնքին նվիրատվության ձևով ապրանքների մատակարարման գործարքների՝ ավելացված արժեքի հարկով հարկման բազայի մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
31. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 11-ի N 1145-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
32. Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Նարեկ Սարգսյան
33. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու, Շիրակի մարզպետարաններին գույք ամրացնելու և գումար հատկացնելու, Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
Նարեկ Սարգսյան
34. Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի՝ ըստ նպատակային նշանակության հողերի 2018 թվականի կադաստրային գները հաստատելու մասին
(չզեկուցվող)
Մարտին Սարգսյան
35. Պետական գույքն օտարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արման Սահակյան
36. Պետական գույքն օտարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արման Սահակյան
37. Ոռոգման նպատակով 2018 թվականին Սևանա լճից ջրառի մասին
Արսեն Հարությունյան
38. «Օդային հաղորդակցությունների մասին՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Սինգապուրի Հանրապետության կառավարության միջև համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Սերգեյ Ավետիսյան
39. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Տաջիկստանի Հանրապետության կառավարության միջև օդային հաղորդակցության մասին համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Սերգեյ Ավետիսյան
40. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1691-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արտեմ Ասատրյան
41. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությանը գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
42. Դատախազների համազգեստի, տարբերանշանների նկարագիրը, դատախազության խորհրդանիշը և համազգեստի տրամադրման ժամկետները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի հունիսի 20-ի N 664-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
43. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի և հարակից օրենքների նախագծերի մասին
Դավիթ Հարությունյան
44. Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում «ԷՅ ԲԻ ՍԻ ՏԵՔՍՏԻԼ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ապրանքների ներմուծման դեպքում մաքսային և հարկային մարմինների կողմից հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետը երեք տարի ժամկետով հետաձգելու մասին
Սուրեն Կարայան
45. Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում «ԱՆԻՏԵՔՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ապրանքների ներմուծման դեպքում մաքսային և հարկային մարմինների կողմից հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետը երեք տարի ժամկետով հետաձգելու մասին
Սուրեն Կարայան
46. Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
Դավիթ Լոքյան
47. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Լոքյան
48. Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Արմեն Ամիրյան
49. Նոր կառուցվող բնակելի բազմաբնակարան շենքերում, ինչպես նաև պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության տեխնիկական կանոնակարգը սահմանելու մասին
Աշոտ Մանուկյան
50. «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերով հավաստված իրավունքների հավատարմագրային կառավարման ծրագիրը հաստատելու մասին
Աշոտ Մանուկյան
51. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 24-ի N 1035-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Աշոտ Մանուկյան
52. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հունվարի 25-ի N 224-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Աշոտ Մանուկյան
53. Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսումնառության ընթացքում զինվորական պատրաստություն անցնելու կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1994 թվականի մայիսի 19-ի N 232 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Վիգեն Սարգսյան
54. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից նշված վայրում և պայմաններում զինվորական ծառայություն անցնելու պայմանագիր կնքած շարքային կազմի պարտադիր զինծառայողներին զինվորական ծառայությունից արձակելիս հաշվարկվող պատվովճարի չափը, տալու կարգը և պատվովճարի տնօրինման ուղղությունները սահմանելու մասին
Վիգեն Սարգսյան
55. «Տրանսպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ու «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին
Վահան Մարտիրոսյան
56. Աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին
Վահե Ստեփանյան
57. Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Տարոն Մարգարյան
58. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի ապրիլի 11-ի N 161 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Հարությունյան
59. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության «Հիմնարկներին և կազմակերպություններին ամրացված՝ յուրաքանչյուր միավոր մինչև հինգ միլիոն դրամ գնահատված արժեքով շարժական գույքի օտարման գործընթացում գտնվելու ժամանակահատվածում գույքի պահառության կազմակերպում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արման Սահակյան
60. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի «Վաղարշապատի հիվանդանոց» պետական փակ բաժնետիրական ընկերության հարյուր տոկոս Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը հանդիսացող բաժնետոմսերով հավաստված իրավունքները հավատարմագրային կառավարման հանձնելու մասին
Արման Սահակյան
61. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Վարդան Արամյան
62. Մշակույթի և արվեստի բնագավառներում նշանակալի նվաճումներ ունեցող քաղաքացիներին պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տալու կարգը և պայմանները սահմանելու մասին
Վիգեն Սարգսյան
63. «Սիսիանի բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությունը լուծարելու մասին
Վիգեն Սարգսյան
64. «Վարդենիսի հիվանդանոց» փակ բաժնետիրական ընկերությունը լուծարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վիգեն Սարգսյան
65. Քաղաքացու առողջական վիճակի հետազոտման և բժշկական փորձաքննության, հետազոտման և փորձաքննության ուղեգրման կարգերը, հետազոտում և բժշկական փորձաքննություն իրականացնող մարմինները և դրանց գործունեության կարգը, փորձաքննության եզրակացությունների ձևերը, բժշկական հետազոտությունների և բժշկական հաստատությունների ցանկերը, իրականացված ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
Վիգեն Սարգսյան
66. Նպատակային ուսումնառության համար քաղաքացուն պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տալու և տրված տարկետումը դադարելու պայմանները սահմանելու մասին
Վիգեն Սարգսյան
67. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 670-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
68. Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու մասին
(չզեկուցվող)
Արտեմ Ասատրյան
69. Հայաստանի Հանրապետության 2018-2022 թվականների կարիքների համար պատվաստանյութերի, պատվաստումների համար օժանդակ պարագաների, հակառետրովիրուսային և հակատուբերկուլյոզային դեղերի գնման գործընթացները կազմակերպելու մասին
Լևոն Ալթունյան
70. «Հաշտարարության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (Կ-293-04.04.2018-ՊԻՄԻ-011/0), ««Արդարադատության ակադեմիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (Կ-297-06.04.2018-ՊԻՄԻ-011/0), ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությանկ 2018 թվականի ապրիլի 5-ի նիստում հավանության արժանացած «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի և «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
71. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 23-ի N 460-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
72. «Զինվորական ծառայության համար քաղաքացու կամ զինծառայողի պիտանիության աստիճանը որոշող հիվանդությունների ցանկը, ինչպես նաև քաղաքացու կամ զինծառայողի առողջական վիճակին հակացուցված զինվորական ծառայության պայմանները սահմանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման մասին
Վիգեն Սարգսյան