Կառավարության նիստի օրակարգ

26 Ապրիլի, 2018

1. Գնման գործարքի ֆինանսավորման մասին
(չզեկուցվող)
Արտեմ Ասատրյան
2. Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի կառուցվածքը, անվանացանկը և հաստիքացուցակը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 4-ի N 919-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունան
3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 4-ի N 935-Ա որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 11-ի N 1395-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 14-ի N 469-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Դավիթ Հարությունյան
6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ի N 1204-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
7. Որդեգրման մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
8. Որդեգրման մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
9. Որդեգրման մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
10. Որդեգրման մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
11. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկության նախագծի մասին
Դավիթ Հարությունյան
12. Հողամասի փոխանակության թույլտվություն տալու և հողամաս ամրացնելու մասին
Իգնատի Առաքելյան
13. Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրաէներգիայի այլընտրանքային կուտակման և կառավարման հայեցակարգը հաստատելու մասին
Աշոտ Մանուկյան
14. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 1391-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Լևոն Մկրտչյան
15. Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեից գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Դավիթ Լոքյան
16. Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր-ծրագիր 4-ի, 5-ի շրջանակներում վերակառուցվող ճանապարհահատվածների մանրամասն նախագծերի, ինչպես նաև ծրագիր 2-ի, 3-ի, 4-ի և 5-ի շրջանակներում վերակառուցվող ճանապարհահատվածների հատուկ համալիր փորձաքննություն անցած նախագծերի փոփոխված նախագծերի հատուկ համալիր փորձաքննություն անցկացնելու, ժամանակավոր փորձաքննական հանձնաժողով ստեղծելու և դրա անհատական կազմը հաստատելու մասին
(չզեկուցվող)
Վահան Մարտիրոսյան
17. Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Վահան Մարտիրոսյան
18. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունվարի 19-ի N 765-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
19. Պետության գույքային շահերի պաշտպանության կամ պետության գույքային շահերին առնչվող հայցի հայցագնի չափը սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
20. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունվարի 19-ի N 47-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
21. Հարցը հանված է
22. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ոստիկանության ստորաբաժանումների կողմից Հայաստանի Հանրապետության անունից պայմանագրային հիմունքներով պահպանության և անվտանգության գծով իրականացվող ծառայությունների մատուցում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վլադիմիր Գասպարյան
23. Քաղաքացիության հարցերով միջգերատեսչական հանձնաժողովի կազմավորման և գործունեության կարգը սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Վլադիմիր Գասպարյան
24. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 1390-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վլադիմիր Գասպարյան
25. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության կողմից արձանագրված խախտումների համար վարչական տուգանքների գանձումների, գրանցման-քննական ծառայությունների դիմաց վճարումների և այլ վճարովի ծառայություններ» ծրագրի գծով արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վլադիմիր Գասպարյան
26. Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Հարությունյան
27. Գույքի փոխանակության թույլտվություն տալու, գույք ամրացնելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու, Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արման Սահակյան
28. Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի կատարման 2017 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
(չզեկուցվող)
Արման Սահակյան
29. Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արսեն Հարությունյան
30. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Աշոտ Մանուկյան
31. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Վիգեն Սարգսյան
32. «Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի որոշման նախագծին հավանություն տալու մասին
Վարդան Արամյան
33. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 23-ի N 495-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արտեմ Ասատրյան
34. Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության գիտության կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Մկրտչյան
35. Հայաստանում արդյունաբերական մասշտաբի Մասրիկ–1 արևային ֆոտովոլտային ծրագրի շրջանակում անցկացված գնման ընթացակարգի արդյունքները հաստատելու մասին
(չզեկուցվող)
Աշոտ Մանուկյան