Գրեք նամակ կառավարությանը

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Այս կայքի միջոցով առանց էլեկտրոնային ստորագրության ուղարկված Էլեկտրոնային նամակները չեն կարող համարվել պաշտոնական, դրանք բացառապես տեղեկատվական բնույթ ունեն և ենթակա չեն պաշտոնական ընթացակարգով քննության:

ՀՀ Կառավարությանը պաշտոնական նամակ կարելի է ուղարկել հետևյալ հասցեով`
Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, 0010
Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն, 1: