Վարչապետի որոշումներ

7 Փետրվարի 2017, 102 - Ա

«ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔԻ ԿԻՐԱՐԿՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ Մ Ա Ս Ի Ն

Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 8-ի N 541-Ն որոշման 1-ին կետին համապատաuխան`
Հաuտատել «Պետական կենսաթոշակների մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքում լրացումներ կատարելու մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության 2016 թվականի դեկտեմբերի 15-ի ՀO-247-Ն oրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումը` համաձայն հավելվածի:

Հավելված

Արխիվ

2024

2023