Գնումների բողոքարկման խորհրդի նիստերի առցանց հեռարձակում

ԳԲԽ-ԷՍ-2018/24

Սկիզբ: 17.03.2018 15:32:00 / Ավարտ: 17.03.2018 15:36:44

ԳԲԽ-ԷՍ-2018/31

Սկիզբ: 17.03.2018 15:13:00 / Ավարտ: 17.03.2018 15:32:51

ԳԲԽ-ԷՍ-2018/34

Սկիզբ: 17.03.2018 14:53:00 / Ավարտ: 17.03.2018 15:13:04

ՍՑ-ԷՍ-2018/23

Սկիզբ: 17.03.2018 14:35:00 / Ավարտ: 17.03.2018 14:51:46

ՍՑ-ԷՍ-2018/26

Սկիզբ: 17.03.2018 14:25:00 / Ավարտ: 17.03.2018 14:34:58

ԳԲԽ-ԷՍ-2018/39

Սկիզբ: 16.03.2018 15:19:00 / Ավարտ: 16.03.2018 15:43:31

ԳԲԽ-ԷՍ-2018/38

Սկիզբ: 16.03.2018 14:50:00 / Ավարտ: 16.03.2018 15:17:25