Գնումների բողոքարկման խորհրդի նիստերի առցանց հեռարձակում

ԳԲՔԱ-ԼՕ-2020/24

Սկիզբ: 20.02.2020 17:29:26 / Ավարտ: 20.02.2020 18:03:59

ԳԲՔԱ-ԼՕ-2020/23

Սկիզբ: 20.02.2020 16:50:20 / Ավարտ: 20.02.2020 17:15:34

ՍՑ-ԼՕ-2020/46

Սկիզբ: 20.02.2020 16:32:37 / Ավարտ: 20.02.2020 16:35:19

ԳԲՔԱ-ԼՕ-2020/27

Սկիզբ: 20.02.2020 16:06:07 / Ավարտ: 20.02.2020 16:25:06

ԳԲՔԱ-ԼՕ-2020/26

Սկիզբ: 20.02.2020 15:34:48 / Ավարտ: 20.02.2020 15:38:00

ԳԲՔԱ-ԼՕ-2020/25

Սկիզբ: 20.02.2020 15:02:37 / Ավարտ: 20.02.2020 15:04:17

ՍՑ-ԼՕ-2020/45

Սկիզբ: 20.02.2020 14:47:43 / Ավարտ: 20.02.2020 14:51:07