Գնումների բողոքարկման խորհրդի նիստերի առցանց հեռարձակում

ԳԲԽ-ԷՍ-2017/49

Սկիզբ: 15.12.2017 15:26:00 / Ավարտ: 15.12.2017 15:47:06

ՍՑ-ԷՍ-2017/68

Սկիզբ: 15.12.2017 15:00:00 / Ավարտ: 15.12.2017 15:07:39

ՍՑ-ԱՄ-2017/87

Սկիզբ: 15.12.2017 11:38:56 / Ավարտ: 15.12.2017 11:46:30

ՍՑ-ԱՄ-2017/88

Սկիզբ: 15.12.2017 11:30:00 / Ավարտ: 15.12.2017 11:35:26

ԳԲԽ-ԱՄ-2017/44

Սկիզբ: 15.12.2017 11:15:00 / Ավարտ: 15.12.2017 11:27:02

ԳԲԽ-ԱՄ-2017/48

Սկիզբ: 15.12.2017 10:29:54 / Ավարտ: 15.12.2017 11:08:58

ՍՑ-ԷՍ-2017/65

Սկիզբ: 14.12.2017 16:02:00 / Ավարտ: 14.12.2017 16:07:59