Գնումների բողոքարկման խորհրդի նիստերի առցանց հեռարձակում

ԳԲՔԱ-ԼՕ-2019/66

Սկիզբ: 17.10.2019 15:16:56 / Ավարտ: 17.10.2019 15:18:45

ՍՑ-ԼՕ-2019/150

Սկիզբ: 17.10.2019 15:09:57 / Ավարտ: 17.10.2019 15:11:26

ՍՑ-ԼՕ-2019/151

Սկիզբ: 17.10.2019 15:07:07 / Ավարտ: 17.10.2019 15:08:25

ՍՑ-ԼՕ-2019/158

Սկիզբ: 17.10.2019 15:03:04 / Ավարտ: 17.10.2019 15:04:33

ՍՑ-ՆԳ-2019/160

Սկիզբ: 17.10.2019 10:48:44 / Ավարտ: 17.10.2019 10:50:04

ՍՑ-ՆԳ-2019/169

Սկիզբ: 17.10.2019 10:46:26 / Ավարտ: 17.10.2019 10:47:51

ԳԲՔԱ-ՆԳ-2019/73

Սկիզբ: 17.10.2019 10:36:28 / Ավարտ: 17.10.2019 10:39:17