Գնումների բողոքարկման խորհրդի նիստերի առցանց հեռարձակում

ԳԲՔԱ-ԷՍ-2019/31

Սկիզբ: 22.03.2019 15:40:00 / Ավարտ: 22.03.2019 15:46:33

ՍՑ-ԷՍ-2019/68

Սկիզբ: 22.03.2019 15:31:00 / Ավարտ: 22.03.2019 15:36:51

ԳԲՔԱ-ԷՍ-2019/30

Սկիզբ: 22.03.2019 15:26:00 / Ավարտ: 22.03.2019 15:33:04

ՍՑ-ԷՍ-2019/53

Սկիզբ: 22.03.2019 15:08:00 / Ավարտ: 22.03.2019 15:14:12

ՍՑ-ԷՍ-2019/57

Սկիզբ: 22.03.2019 15:04:00 / Ավարտ: 22.03.2019 15:09:08

ՍՑ-ԷՍ-2019/56

Սկիզբ: 22.03.2019 15:02:00 / Ավարտ: 22.03.2019 15:06:56

ԳԲՔԱ-ԷՍ-2019/36

Սկիզբ: 22.03.2019 14:50:00 / Ավարտ: 22.03.2019 15:04:46