Գնումների բողոքարկման խորհրդի նիստերի առցանց հեռարձակում

ԳԲԽ-ԷՍ-2017/40

Սկիզբ: 18.10.2017 15:36:00 / Ավարտ: 18.10.2017 15:58:28

ԳԲԽ-ԷՍ-2017/39

Սկիզբ: 18.10.2017 15:25:00 / Ավարտ: 18.10.2017 15:35:35

ԳԲԽ-ԷՍ-2017/43

Սկիզբ: 16.10.2017 15:01:49 / Ավարտ: 16.10.2017 15:28:03

ԳԲԽ-ԷՍ-2017/42

Սկիզբ: 16.10.2017 14:28:00 / Ավարտ: 16.10.2017 14:49:45

ՍՑ-ԱՄ-2017/63

Սկիզբ: 16.10.2017 12:17:00 / Ավարտ: 16.10.2017 12:25:11

ՍՑ-ԱՄ-2017/64

Սկիզբ: 16.10.2017 12:03:00 / Ավարտ: 16.10.2017 12:11:57

ԳԲԽ-ԱՄ-2017/35

Սկիզբ: 16.10.2017 11:58:00 / Ավարտ: 16.10.2017 12:03:15