Գնումների բողոքարկման խորհրդի նիստերի առցանց հեռարձակում

ՍՑ-ԷՍ-2018/22

Սկիզբ: 23.02.2018 15:30:00 / Ավարտ: 23.02.2018 15:46:33

ԳԲԽ-ԷՍ-2018/16

Սկիզբ: 23.02.2018 14:55:00 / Ավարտ: 23.02.2018 15:09:01

ԳԲԽ-ԷՍ-2018/26

Սկիզբ: 23.02.2018 14:28:30 / Ավարտ: 23.02.2018 14:46:35

ԳԲԽ-ԱՄ-2018/28

Սկիզբ: 23.02.2018 12:45:00 / Ավարտ: 23.02.2018 12:54:36

ԳԲԽ-ԱՄ-2018/29

Սկիզբ: 23.02.2018 12:02:46 / Ավարտ: 23.02.2018 12:38:39

ՍՑ-ԱՄ-2018/25

Սկիզբ: 23.02.2018 11:48:00 / Ավարտ: 23.02.2018 11:57:18

ԳԲԽ-ԱՄ-2018/26

Սկիզբ: 23.02.2018 11:24:00 / Ավարտ: 23.02.2018 11:43:49