Գնումների բողոքարկման խորհրդի նիստերի առցանց հեռարձակում

ԳԲՔԱ-ԼՕ-2020/38

Սկիզբ: 03.04.2020 16:34:02 / Ավարտ: 03.04.2020 16:35:25

ԳԲՔԱ-ԼՕ-2020/37

Սկիզբ: 03.04.2020 16:30:23 / Ավարտ: 03.04.2020 16:31:49

ԳԲՔԱ-ԼՕ-2020/37

Սկիզբ: 03.04.2020 16:29:40

ՍՑ-ԼՕ-2020/69

Սկիզբ: 03.04.2020 16:26:19 / Ավարտ: 03.04.2020 16:27:56

ՍՑ-ԼՕ-2020/67

Սկիզբ: 02.04.2020 14:48:06 / Ավարտ: 02.04.2020 14:49:31

ՍՑ-ԼՕ-2020/66

Սկիզբ: 02.04.2020 14:45:45 / Ավարտ: 02.04.2020 14:47:10

ԳԲՔԱ-ԼՕ-2020/35

Սկիզբ: 02.04.2020 14:43:16 / Ավարտ: 02.04.2020 14:44:25