Գնումների բողոքարկման խորհրդի նիստերի առցանց հեռարձակում

ՍՑ-ԱՄ-2017/14

Սկիզբ: 23.06.2017 12:31:00 / Ավարտ: 23.06.2017 12:36:23

ՍՑ-ԱՄ-2017/21

Սկիզբ: 23.06.2017 12:27:00 / Ավարտ: 23.06.2017 12:29:43

ՍՑ-ԱՄ-2017/20

Սկիզբ: 23.06.2017 12:13:50 / Ավարտ: 23.06.2017 12:26:35

ՍՑ-ԱՄ-2017/18

Սկիզբ: 23.06.2017 11:08:00 / Ավարտ: 23.06.2017 12:05:57

ՍՑ-ԱՄ-2017/23

Սկիզբ: 23.06.2017 10:46:00 / Ավարտ: 23.06.2017 10:57:17

ՍՑ-ԱՄ-2017/22

Սկիզբ: 23.06.2017 10:18:00 / Ավարտ: 23.06.2017 10:28:01

SC-GBX-92/16

Սկիզբ: 21.06.2017 12:49:12 / Ավարտ: 21.06.2017 12:56:23