Գնումների բողոքարկման խորհրդի նիստերի առցանց հեռարձակում

ՍՑ-ԷՍ-2018/209

Սկիզբ: 16.01.2019 15:43:00 / Ավարտ: 16.01.2019 15:47:13

ՍՑ-ԷՍ-2018/208

Սկիզբ: 16.01.2019 15:27:00 / Ավարտ: 16.01.2019 15:44:06

ՍՑ-ԷՍ-2018/210

Սկիզբ: 16.01.2019 15:24:00 / Ավարտ: 16.01.2019 15:27:14

ՍՑ-ԷՍ-2018/206

Սկիզբ: 16.01.2019 15:20:00 / Ավարտ: 16.01.2019 15:23:43

ՍՑ-ԷՍ-2018/213

Սկիզբ: 16.01.2019 15:17:00 / Ավարտ: 16.01.2019 15:20:57

ՍՑ-ԷՍ-2019/07

Սկիզբ: 16.01.2019 15:08:00 / Ավարտ: 16.01.2019 15:13:04

ՍՑ-ԷՍ-2019/06

Սկիզբ: 16.01.2019 15:03:00 / Ավարտ: 16.01.2019 15:08:26