Գնումների բողոքարկման խորհրդի նիստերի առցանց հեռարձակում

GBX-20/17

Սկիզբ: 17.02.2017 17:20:00 / Ավարտ: 17.02.2017 17:49:19

GBX 18/17

Սկիզբ: 16.02.2017 17:28:00 / Ավարտ: 16.02.2017 17:53:56

GBX-19/17

Սկիզբ: 16.02.2017 16:40:00 / Ավարտ: 16.02.2017 16:58:47

GBX-17/17

Սկիզբ: 15.02.2017 17:36:00 / Ավարտ: 15.02.2017 18:14:04

SC-GBX-106/16

Սկիզբ: 15.02.2017 17:32:00 / Ավարտ: 15.02.2017 17:36:25

SC-GBX-93/16

Սկիզբ: 15.02.2017 17:25:00 / Ավարտ: 15.02.2017 17:31:44

GBX-08/17

Սկիզբ: 15.02.2017 17:04:00 / Ավարտ: 15.02.2017 17:18:01