Գնումների բողոքարկման խորհրդի նիստերի առցանց հեռարձակում

ՍՑ-ԷՍ-2017/18 Էմիլ Սարգսյան

Սկիզբ: 15.08.2017 14:42:00 / Ավարտ: 15.08.2017 14:50:27

ԳԲԽ-ԷՍ-2017/25 Էմիլ Սարգսյան

Սկիզբ: 15.08.2017 14:35:00 / Ավարտ: 15.08.2017 14:37:53

ԳԲԽ-ԱՄ-2017/25

Սկիզբ: 15.08.2017 11:47:00 / Ավարտ: 15.08.2017 11:50:19

ԳԲԽ-ԱՄ-2017/25

Սկիզբ: 15.08.2017 11:33:00

ՍՑ-ԱՄ-2017/35

Սկիզբ: 15.08.2017 11:28:00 / Ավարտ: 15.08.2017 11:33:50

ՍՑ-ԱՄ-2017/37

Սկիզբ: 15.08.2017 10:57:24 / Ավարտ: 15.08.2017 11:14:21

ՍՑ-ԱՄ-2017/34

Սկիզբ: 15.08.2017 10:27:00 / Ավարտ: 15.08.2017 10:33:49