Գնումների բողոքարկման խորհրդի նիստերի առցանց հեռարձակում

ՍՑ-ՆԳ-2019/121

Սկիզբ: 19.07.2019 11:12:00 / Ավարտ: 19.07.2019 11:23:05

ՍՑ-ՆԳ-2019/120

Սկիզբ: 19.07.2019 11:04:00 / Ավարտ: 19.07.2019 11:11:36

ՍՑ-ՆԳ-2019/119

Սկիզբ: 19.07.2019 10:27:00 / Ավարտ: 19.07.2019 11:01:46

ՍՑ-ՆԳ-2019/118

Սկիզբ: 19.07.2019 10:15:00 / Ավարտ: 19.07.2019 10:26:02

ԳԲՔԱ-ԼՕ-2019/52

Սկիզբ: 18.07.2019 16:47:00 / Ավարտ: 18.07.2019 17:14:03

ԳԲՔԱ-ԼՕ-2019/47

Սկիզբ: 18.07.2019 16:14:00 / Ավարտ: 18.07.2019 16:48:28

ՍՑ-ԼՕ-2019/115

Սկիզբ: 18.07.2019 16:09:00 / Ավարտ: 18.07.2019 16:14:25