Գնումների բողոքարկման խորհրդի նիստերի առցանց հեռարձակում

GBX 02/17

Սկիզբ: 20.01.2017 17:00:00 / Ավարտ: 20.01.2017 17:40:44

sc-GBX-84/16

Սկիզբ: 19.01.2017 17:30:59 / Ավարտ: 19.01.2017 17:41:22

GBX-127/16

Սկիզբ: 17.01.2017 17:36:00 / Ավարտ: 17.01.2017 18:20:03

GBX-127/16

Սկիզբ: 17.01.2017 16:52:00 / Ավարտ: 17.01.2017 17:28:57

GBX 01/17

Սկիզբ: 13.01.2017 17:35:00 / Ավարտ: 13.01.2017 17:54:25

GBX-01/17

Սկիզբ: 13.01.2017 17:27:00 / Ավարտ: 13.01.2017 17:34:36

SC-GBX-01/17

Սկիզբ: 13.01.2017 17:04:00 / Ավարտ: 13.01.2017 17:12:57