Գնումների բողոքարկման խորհրդի նիստերի առցանց հեռարձակում

ՍՑ-ԱՄ-2018/109

Սկիզբ: 20.07.2018 10:16:00 / Ավարտ: 20.07.2018 10:37:03

ԳԲԽ-ԱՄ-2018/74

Սկիզբ: 20.07.2018 09:59:58 / Ավարտ: 20.07.2018 10:07:30

ԳԲԽ-ԷՍ-2018/88

Սկիզբ: 19.07.2018 15:44:00 / Ավարտ: 19.07.2018 15:49:23

ՍՑ-ԷՍ-2018/103

Սկիզբ: 19.07.2018 15:17:00 / Ավարտ: 19.07.2018 15:44:02

ՍՑ-ԷՍ-2018/99

Սկիզբ: 19.07.2018 15:09:00 / Ավարտ: 19.07.2018 15:16:19

ՍՑ-ԷՍ-2018/97

Սկիզբ: 19.07.2018 15:05:00 / Ավարտ: 19.07.2018 15:08:27

ՍՑ-ԷՍ-2018/92

Սկիզբ: 19.07.2018 14:56:14 / Ավարտ: 19.07.2018 15:02:49