Գնումների բողոքարկման խորհրդի նիստերի առցանց հեռարձակում

ԳԲՔԱ-ԼՕ-2020/88

Սկիզբ: 06.08.2020 16:13:22 / Ավարտ: 06.08.2020 16:15:44

ՍՑ-ԼՕ-2020/190

Սկիզբ: 06.08.2020 15:58:59 / Ավարտ: 06.08.2020 16:01:20

ՍՑ-ԼՕ-2020/189

Սկիզբ: 06.08.2020 15:28:21 / Ավարտ: 06.08.2020 15:39:57

ՍՑ-ԼՕ-2020/188

Սկիզբ: 06.08.2020 15:23:35 / Ավարտ: 06.08.2020 15:25:56

ՍՑ-ԼՕ-2020/187

Սկիզբ: 06.08.2020 15:17:59 / Ավարտ: 06.08.2020 15:20:15

ՍՑ-ԼՕ-2020/179

Սկիզբ: 06.08.2020 14:56:54 / Ավարտ: 06.08.2020 15:11:53

ՍՑ-ԼՕ-2020/176

Սկիզբ: 06.08.2020 14:52:33 / Ավարտ: 06.08.2020 14:54:32