Գնումների բողոքարկման խորհրդի նիստերի առցանց հեռարձակում

ԳԲՔԱ-ԼՕ-2020/01

Սկիզբ: 16.01.2020 15:26:37 / Ավարտ: 16.01.2020 15:35:17

ՍՑ-ԼՕ-2019/02

Սկիզբ: 16.01.2020 15:16:40 / Ավարտ: 16.01.2020 15:23:23

ՍՑ-ԼՕ-2020/01

Սկիզբ: 16.01.2020 14:59:41 / Ավարտ: 16.01.2020 15:10:50

ՍՑ-ՆԳ-2020/17

Սկիզբ: 16.01.2020 13:09:02 / Ավարտ: 16.01.2020 13:10:44

ՍՑ-ՆԳ--2020/16

Սկիզբ: 16.01.2020 13:00:27 / Ավարտ: 16.01.2020 13:02:46

ՍՑ-ՆԳ-2020/12

Սկիզբ: 16.01.2020 12:04:44 / Ավարտ: 16.01.2020 12:07:08

ՍՑ-ՆԳ-2020/11

Սկիզբ: 16.01.2020 11:58:22 / Ավարտ: 16.01.2020 12:00:17