Գնումների բողոքարկման խորհրդի նիստերի առցանց հեռարձակում

ԳԲՔԱ-ԼՕ—2019/57

Սկիզբ: 16.08.2019 15:47:21 / Ավարտ: 16.08.2019 15:50:03

ՍՑ-ԼՕ—2019/125

Սկիզբ: 16.08.2019 15:45:02 / Ավարտ: 16.08.2019 15:46:43

ՍՑ-ԼՕ-2019/123

Սկիզբ: 16.08.2019 15:36:26 / Ավարտ: 16.08.2019 15:41:07

ԳԲՔԱ-ԼՕ-2019/56

Սկիզբ: 16.08.2019 15:03:44 / Ավարտ: 16.08.2019 15:35:14

ԳԲՔԱ-ԼՕ-2019/60

Սկիզբ: 16.08.2019 14:37:24 / Ավարտ: 16.08.2019 14:41:22

ՍՑ-ԼՕ-2019/134

Սկիզբ: 16.08.2019 14:19:20 / Ավարտ: 16.08.2019 14:22:46

ԳԲՔԱ-ԼՕ-2019/58

Սկիզբ: 16.08.2019 14:17:06 / Ավարտ: 16.08.2019 14:18:15