Գնումների բողոքարկման խորհրդի նիստերի առցանց հեռարձակում

ՍՑ-ՆԳ-2020/114

Սկիզբ: 03.06.2020 10:20:39 / Ավարտ: 03.06.2020 10:22:49

ՍՑ-ՆԳ-2020/111

Սկիզբ: 03.06.2020 10:03:00 / Ավարտ: 03.06.2020 10:19:40

ԳԲՔԱ-ՆԳ-2020/49

Սկիզբ: 03.06.2020 09:59:28 / Ավարտ: 03.06.2020 10:01:38

ԳԲՔԱ-ԼՕ-2020/70

Սկիզբ: 02.06.2020 14:35:44 / Ավարտ: 02.06.2020 14:56:41

ՍՑ-ԼՕ-2020/119

Սկիզբ: 01.06.2020 16:08:26 / Ավարտ: 01.06.2020 16:09:51

ՍՑ-ԼՕ-2020/120

Սկիզբ: 01.06.2020 16:05:54 / Ավարտ: 01.06.2020 16:07:18

ՍՑ-ԼՕ-2020/121

Սկիզբ: 01.06.2020 16:03:50 / Ավարտ: 01.06.2020 16:05:16