Գնումների բողոքարկման խորհրդի նիստերի առցանց հեռարձակում

ԳԲՔԱ-ԼՕ-2019/17

Սկիզբ: 17.05.2019 17:30:00 / Ավարտ: 17.05.2019 18:35:05

ԳԲՔԱ-ԼՕ-2019/29

Սկիզբ: 17.05.2019 17:22:00 / Ավարտ: 17.05.2019 17:35:33

ԳԲՔԱ-ԼՕ-2019/28

Սկիզբ: 17.05.2019 17:09:00 / Ավարտ: 17.05.2019 17:27:15

ՍՑ-ԼՕ-2019/34

Սկիզբ: 17.05.2019 16:56:00 / Ավարտ: 17.05.2019 17:14:26

ՍՑ-ԼՕ-2019/33

Սկիզբ: 17.05.2019 16:52:00 / Ավարտ: 17.05.2019 17:01:25

ՍՑ-ԼՕ-2019/32

Սկիզբ: 17.05.2019 16:37:00 / Ավարտ: 17.05.2019 16:57:32

ՍՑ-ԼՕ-2019/31

Սկիզբ: 17.05.2019 16:09:00 / Ավարտ: 17.05.2019 16:42:27