Գնումների բողոքարկման խորհրդի նիստերի առցանց հեռարձակում

ԳԲՔԱ-ՆԳ-2022/44

Սկիզբ: 01.07.2022 10:15:00 / Ավարտ: 01.07.2022 10:16:15

ՍՑ-ՆԳ-2022/266

Սկիզբ: 01.07.2022 10:10:00

ՍՑ-ՆԳ-2022/259

Սկիզբ: 01.07.2022 10:10:00 / Ավարտ: 01.07.2022 10:13:35

ՍՑ-ՆԳ-2022/266

Սկիզբ: 01.07.2022 10:10:00 / Ավարտ: 01.07.2022 10:11:19

ՍՑ-ՆԳ-2022/217

Սկիզբ: 30.06.2022 17:00:00 / Ավարտ: 30.06.2022 17:06:53

ՍՑ-ՆԳ-2022/219

Սկիզբ: 29.06.2022 11:05:00 / Ավարտ: 29.06.2022 11:05:22

ՍՑ-ՆԳ-2022/223

Սկիզբ: 29.06.2022 11:00:00 / Ավարտ: 29.06.2022 11:03:37