Գնումների բողոքարկման խորհրդի նիստերի առցանց հեռարձակում

ՍՑ-ԼՕ-2019/207

Սկիզբ: 06.12.2019 18:10:15 / Ավարտ: 06.12.2019 18:11:30

ԳԲՔԱ-ԼՕ-2019/86

Սկիզբ: 06.12.2019 18:06:58 / Ավարտ: 06.12.2019 18:08:24

ՍՑ-ԼՕ-2019/194

Սկիզբ: 06.12.2019 18:04:50 / Ավարտ: 06.12.2019 18:05:57

ՍՑ-ԼՕ-2019/213

Սկիզբ: 06.12.2019 18:00:47 / Ավարտ: 06.12.2019 18:02:15

ՍՑ-ԼՕ-2019/212

Սկիզբ: 06.12.2019 17:55:56 / Ավարտ: 06.12.2019 17:57:11

ՍՑ-ԼՕ-2019/211

Սկիզբ: 06.12.2019 17:54:11 / Ավարտ: 06.12.2019 17:55:32

ՍՑ-ԼՕ-2019/210

Սկիզբ: 06.12.2019 17:52:41 / Ավարտ: 06.12.2019 17:53:50