Գնումների բողոքարկման խորհրդի նիստերի առցանց հեռարձակում

ԳԲՔԱ-ԼՕ-2019/77

Սկիզբ: 14.11.2019 17:32:10 / Ավարտ: 14.11.2019 19:18:39

ԳԲՔԱ-ԼՕ-2019/77

Սկիզբ: 14.11.2019 17:17:16 / Ավարտ: 14.11.2019 17:24:59

ԳԲՔԱ-ԼՕ-2019/83

Սկիզբ: 14.11.2019 16:38:29 / Ավարտ: 14.11.2019 17:05:46

ԳԲՔԱ-ԼՕ-2019/83

Սկիզբ: 14.11.2019 15:34:26 / Ավարտ: 14.11.2019 16:32:24

ՍՑ-ԼՕ-2019/183

Սկիզբ: 14.11.2019 15:11:20 / Ավարտ: 14.11.2019 15:13:41

ՍՑ-ԼՕ-2019/181

Սկիզբ: 14.11.2019 15:08:04 / Ավարտ: 14.11.2019 15:09:42

ՍՑ-ԼՕ-2019/180

Սկիզբ: 14.11.2019 15:06:16 / Ավարտ: 14.11.2019 15:07:40