Գնումների բողոքարկման խորհրդի նիստերի առցանց հեռարձակում

GBX-34/17

Սկիզբ: 24.03.2017 17:39:00 / Ավարտ: 24.03.2017 17:51:29

GBX-33/17

Սկիզբ: 24.03.2017 16:59:00 / Ավարտ: 24.03.2017 17:30:20

GBX-35/17

Սկիզբ: 24.03.2017 16:24:36 / Ավարտ: 24.03.2017 16:43:51

SC-GBX-18/17

Սկիզբ: 23.03.2017 17:13:00 / Ավարտ: 23.03.2017 17:16:11

GBX-32/17

Սկիզբ: 23.03.2017 16:27:00 / Ավարտ: 23.03.2017 16:33:05

SC-GBX-102/16

Սկիզբ: 22.03.2017 16:16:00 / Ավարտ: 22.03.2017 16:19:08

GBX-31/17

Սկիզբ: 21.03.2017 16:07:00 / Ավարտ: 21.03.2017 16:13:44