Գնումների բողոքարկման խորհրդի նիստերի առցանց հեռարձակում

ՍՑ-ԱՄ-2018/56

Սկիզբ: 21.05.2018 10:38:26 / Ավարտ: 21.05.2018 10:44:43

ՍՑ-ԱՄ-2018/59

Սկիզբ: 21.05.2018 10:20:00 / Ավարտ: 21.05.2018 10:32:56

ՍՑ-ԷՍ-2018/43

Սկիզբ: 18.05.2018 15:54:00 / Ավարտ: 18.05.2018 15:56:49

ԳԲԽ-ԷՍ-2018/61

Սկիզբ: 18.05.2018 15:48:00 / Ավարտ: 18.05.2018 15:51:08

ԳԲԽ-ԷՍ-2018/69

Սկիզբ: 18.05.2018 15:28:00 / Ավարտ: 18.05.2018 15:47:11

ՍՑ-ԷՍ-2018/46

Սկիզբ: 18.05.2018 15:15:00 / Ավարտ: 18.05.2018 15:26:53

ՍՑ-ԷՍ-2018/52

Սկիզբ: 18.05.2018 15:00:00 / Ավարտ: 18.05.2018 15:12:00