Գնումների բողոքարկման խորհրդի նիստերի առցանց հեռարձակում

ԳԲՔԱ-ՆԳ-2020/62

Սկիզբ: 14.07.2020 11:18:55 / Ավարտ: 14.07.2020 11:21:22

ԳԲՔԱ-ՆԳ-2020/61

Սկիզբ: 14.07.2020 11:02:18 / Ավարտ: 14.07.2020 11:07:51

ՍՑ-ՆԳ-2020/135

Սկիզբ: 14.07.2020 10:18:03 / Ավարտ: 14.07.2020 10:19:50

ՍՑ-ՆԳ-2020/130

Սկիզբ: 14.07.2020 10:15:46 / Ավարտ: 14.07.2020 10:17:26

ԳԲՔԱ-ՆԳ-2020/61

Սկիզբ: 13.07.2020 10:05:26 / Ավարտ: 13.07.2020 10:07:38

ԳԲՔԱ-ԼՕ-2020/79

Սկիզբ: 10.07.2020 15:47:20 / Ավարտ: 10.07.2020 16:07:50

ԳԲՔԱ-ԼՕ-2020/75

Սկիզբ: 10.07.2020 15:37:11 / Ավարտ: 10.07.2020 15:45:53