ՊՈԱԿ-ների ֆինանսավորում

   

   
Պետ. մարմինԱնվանումՊայմանագրի առարկանԳումարը (դրամ)Պայմանագրի ժամկետըՊայմանագիրԸնդ./հանձ. ակտեր
Արտաքին գործերի նախարարություն«ՀՀ ԱԳՆ դիվանագիտական դպրոց» ՊՈԱԿԴիվանագիտական կադրերի պատրաստում և դիվանագետների վերապատրաստում41,255,600 2018-01-12
2018-12-31
 
Գեղարքունիքի մարզ, մարզկենտրոնը` Գավառ, Գեղարքունիքի մարզպետարան«Գեղարքունիքի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿԹանգարանային ծառայությունների մատուցում և ցուցահանդեսների կազմակերպում16,591,200 2018-01-16
2018-12-25
 
Գեղարքունիքի մարզ, մարզկենտրոնը` Գավառ, Գեղարքունիքի մարզպետարան«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լ.Քալանթարի անվ. դրամատիկական թատրոն» ՊՈԱԿԹատերական ներկայացումների կազմակերպում47,118,600 2018-01-16
2018-12-25
 
Գյուղատնտեսության նախարարություն«Ագրոքիմիական ծառայություն» ՊՈԱԿՀողերի ագրոքիմիական հետազոտության և բերրիության բարձրացման միջոցառումներ79,354,600 2018-02-05
2018-12-28
 
Գյուղատնտեսության նախարարություն«Անասնաբուժասանիտարիայի և բուսասանիտարիայի ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿԳյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում844,503,400 2018-02-02
2018-12-28
 
Գյուղատնտեսության նախարարություն«Անասնաբուժասանիտարիայի և բուսասանիտարիայի ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿԱնասնաբուժասանիտարիայի և բուսասանիտարիայի ծառայությունների մատուցում12,500,000 2018-02-02
2018-12-28
 
Գյուղատնտեսության նախարարություն«Անտառային պետական մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿԱնտառային պետական մոնիտորինգի իրականացում53,325,800 2018-02-05
2018-12-28
 
Գյուղատնտեսության նախարարություն«Հայանտառ» ՊՈԱԿԱնտառպահպանական ծառայություններ1,981,184,300 2018-02-05
2018-12-28
 
Գյուղատնտեսության նախարարություն«Սերմերի գործակալություն» ՊՈԱԿՍերմերի որակի ստուգման և պետական սորտափորձարկման միջոցառումներ47,076,600 2018-02-05
2018-12-28
 
Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն«Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿԸնդերքի մասին տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ16,925,300 2018-01-19
2018-12-31
 
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ«Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» ՊՈԱԿՊետական ավարտական և միասնական քննությունների նախապատրաստական գործընթաց, անցկացում, քննական աշխատանքների համակարգչային ստուգում,վերլուծություն և արդյունքների ամփոփում արտաքին ընթացիկ գնահատում, ազգային ստուգատեսի անցկացում:371,328,400 2018-01-15
2018-12-31
 
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿԱնվճար ուսուցման համակարգի ուսանողներին կրթաթոշակի հատկացում40,864,000 2018-01-09
2018-12-31
 
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿՀետբուհական մասնագիտական կրթության գծով նպաստների տրամադրում114,216,300 2018-01-09
0000-00-00
 
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ«Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿՏնտեսական վերլուծությունների և ուսումնասիրությունների իրականացումը, ՀՀ կառավարության գործունեությունը լուսաբանող "Հրապարակում" հեռուստածրագրի պատրաստումը, պաշտոնական միջոցառումների նկարահանումն ու արխիվացումը, ԶԼՄ մոնիտորինգը, հասարակություն-կառավարություն կապի ապահովումը ԶԼՄ-ների և սոցցանցերի հրապարակումներով:581,440,300 2018-01-19
2018-12-31
 
ՀՀ կառավարության աշխատակազմ«Սպասարկում» ՊՈԱԿՀՀ կառավարության աշխատակազմին ամրացված շենքերի և այլ գույքի սպասարկում258,697,300 2018-01-17
2018-12-31