Կառավարության նիստի օրակարգ

23 Մարտ, 2017

1. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գումար հատկացնելու մասին (գաղտնի՝ կետեր 1-ին և 3-րդ, հավելվածներ NN 7 և 8)
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
2. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Սոցիալական ոլորտի բարեփոխումների» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
3. «Կամավորական գործունեության և կամավոր աշխատանքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հայեցակարգին հավանություն տալու մասին
Արտեմ Ասատրյան
4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1044-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
5. Իրավական համաուսուցման, իրավական դաստիարակության և իրավաբանական կրթության համակարգի վերակառուցման հայեցակարգից բխող միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին
Արփինե Հովհաննիսյան
6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1796-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արփինե Հովհաննիսյան
7. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1797-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արփինե Հովհաննիսյան
8. Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմին գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արփինե Հովհաննիսյան
9. «Բնիկ ժողովուրդների իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացության նախագծի մասին
(չզեկուցվող)
Արփինե Հովհաննիսյան
10. «Թուրքիայի Հանրապետության կողմից հայրենի բնօրրանի` Հայաստանի տարածքների բռնազավթումը (օկուպացիան) և հայերի Մեծ հայրենազրկումը դատապարտելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացության նախագծի մասին
(չզեկուցվող)
Շավարշ Քոչարյան
11. «1921 թվականի մարտի 16-ի Մոսկվայի և հոկտեմբերի 13-ի Կարսի պայմանագրերի հակահայկական ապօրինի հոդվածների դատապարտման և չճանաչման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացության նախագծի մասին
(չզեկուցվող)
Շավարշ Քոչարյան
12. Ավտոմեքենաներ ամրացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Իգնատի Առաքելյան
13. Գույք նվիրաբերելու մասին
Իգնատի Առաքելյան
14. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 22-ի N 363-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Աշոտ Մանուկյան
15. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 22-ի N 1571-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Աշոտ Մանուկյան
16. Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի քաղաքականության 2017-2021 թվականների ռազմավարությանը հավանություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Վաչե Տերտերյան
17. «Քաղաքական ապաստանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Վաչե Տերտերյան
18. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Վաչե Տերտերյան
19. Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում «Գոֆրոլայն» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ապրանքների ներմուծման դեպքում մաքսային և հարկային մարմինների կողմից հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետը երեք տարի ժամկետով հետաձգելու մասին
Սուրեն Կարայան
20. Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում Վլադ Հակոբյանի անվան «Համակցված կերերի գործարան» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից ապրանքների ներմուծման դեպքում մաքսային և հարկային մարմինների կողմից հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետը երեք տարի ժամկետով հետաձգելու մասին
Սուրեն Կարայան
21. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Արամյան
22. Տոտալիզատորի, անմիջականորեն (խաղասրահում) ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման համար նախատեսված համակարգիչները հարկային մարմնում հաշվառելու կարգը սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Հարությունյան
23. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» և «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի մասին
Վարդան Հարությունյան
24. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության «Հիմնարկներին և կազմակերպություններին ամրացված` յուրաքանչյուր միավոր մինչև հինգ միլիոն դրամ գնահատված արժեքով շարժական գույքի օտարման գործընթացում գտնվելու ժամանակահատվածում գույքի պահառության կազմակերպում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Աշոտ Մարկոսյան
25. «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի դեպարտամենտ» պետական կառավարչական հիմնարկին անշարժ գույք ամրացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Աշոտ Մարկոսյան
26. Գույք նվիրաբերելու մասին
Աշոտ Մարկոսյան
27. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
Նարեկ Սարգսյան
28. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Վլադիմիր Գասպարյան
29. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Վլադիմիր Գասպարյան
30. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Վլադիմիր Գասպարյան
31. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 9-ի N 99-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
32. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արթուր Առաքելյան
33. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
Արթուր Առաքելյան
34. «Ազնավուրը» հիմնադրամին գույք նվիրաբերելու մասին
Աշոտ Մարկոսյան
35. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Վիգեն Սարգսյան
36. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Արմեն Ամիրյան
37. «Բանվոր և կոլտնտեսական» հուշարձանը տեղափոխելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի հոկտեմբերի 7-ի N 1616-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
Արմեն Ամիրյան
38. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Վաչե Տերտերյան
39. Հայաստանի Հանրապետությունում ՝ Երևան քաղաքի տարածքում 250 ՄՎ գազային վառելիքով կոմբինացված ցիկլով էլեկտրակայան նախագծելու, զարգացնելու, ֆինանսավորելու, կառուցելու, սեփականության իրավունքով տիրապետելու, գործարկելու և պահպանելու վերաբերյալ շրջանակային համաձայնագրին հավանություն տալու մասին
Աշոտ Մանուկյան