Կառավարության նիստի օրակարգ

14 Դեկտեմբերի, 2017

1. Դատավորների թեկնածությունների ցուցակի համալրման նպատակով անցկացվող որակավորման գրավոր քննության արդյունքների գնահատման և բողոքարկման հանձնաժողովների անդամներին վճարվող հատուցման չափը սահմանելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի հոկտեմբերի 19-ի N 1015 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Հարությունյան
3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3-ի N 1543-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին
Դավիթ Հարությունյան
4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Տոնոյան
5. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Շավարշ Քոչարյան
6. Հողերի ռեկուլտիվացմանը ներկայացվող պահանջները և խախտված հողերի դասակարգումն ըստ ռեկուլտիվացման ուղղությունների սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի մայիսի 26-ի N 750-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Արծվիկ Մինասյան
7. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի նոյեմբերի 14-ի նիստի N 47 արձանագրության 11-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արծվիկ Մինասյան
8. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 21-ի N 897-Ա որոշումը չեղյալ ճանաչելու և «Տեխնիկական մշակաբույսերի փորձարարական կայան» պետական փակ բաժնետիրական ընկերությունը լուծարելու մասին
(չզեկուցվող)
Ռոբերտ Մակարյան
9. «Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերությանն անհատույց օգտագործման իրավունքով գույք հանձնելու մասին
(չզեկուցվող)
Աշոտ Մանուկյան
10. «Քսիան Էլեկտրիկ Ինջինիըրինգ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը լիցենզավորման ենթակա գործունեություն իրականացնելու թույլտվություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Աշոտ Մանուկյան
11. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Մկրտչյան
12. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Մկրտչյան
13. Հարություն Ասատրյանին, Պողոս Սարգսյանին, Մանուկ Եղիազարյանին, Լևոն Թադևոսյանին, Անդրանիկ Բարխուդարյանին, Թելման Սարգսյանին, Վանիկ Կարապետյանին, Էդգար Հովհաննիսյանին և Խաչիկ Խաչատրյանին պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տալու մասին
(չզեկուցվող)
Լևոն Մկրտչյան
14. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
Լևոն Մկրտչյան
15. Ալբերտ Մնացականյանին, Ռուբեն Փիլումյանին և Արմեն Համբարձումյանին պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տալու մասին
(չզեկուցվող)
Հրաչյա Ռոստոմյան
16. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետարանի կարիքների համար 2017 թվականին անհրաժեշտ որոշ ապրանքատեսակների գնման գործընթացն իրականացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Լոքյան
17. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի կարիքների համար 2017 թվականին անհրաժեշտ որոշ ապրանքատեսակների և ծառայությունների գնման գործընթացն իրականացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Լոքյան
18. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի «Չեխիայի Հանրապետության դեսպանատան կողմից Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզում «Ավելի կանաչ Հայաստան, աղբի տեսակավորում» թեմայով դասընթացների և բնակչության շրջանում քարոզչության անցկացում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին
Դավիթ Լոքյան
19. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 1939-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Գարեգին Մելքոնյան
20. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացում ու փոփոխություն կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Գարեգին Մելքոնյան
21. «Գրասեգգեր տեքստիլ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից «Վերամշակում՝ մաքսային տարածքում» մաքսային ընթացակարգով Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված ապրանքների նկատմամբ կիրառված «Վերամշակում՝ մաքսային տարածքում» մաքսային ընթացակարգի ժամկետի երկարաձգումը թույլատրելու մասին
(չզեկուցվող)
Գարեգին Մելքոնյան
22. Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում «Բալաբեկյան Ագրո» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ապրանքների ներմուծման դեպքում մաքսային և հարկային մարմինների կողմից հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետը երեք տարի ժամկետով հետաձգելու մասին
Գարեգին Մելքոնյան
23. Գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծված (ներմուծվող) տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերը, հումքը և (կամ) նյութերը ներմուծման մաքսատուրքից ազատելու արտոնությունից օգտվելու համար «ԲԱԼԱԲԵԿՅԱՆ ԱԳՐՈ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ներկայացված հայտը բավարարելու և արտոնությունը կիրառելու մասին
Գարեգին Մելքոնյան
24. Անշարժ գույք հետ վերցնելու, տարածքի անհատույց օգտագործման պայմանագիր կնքելու և շարժական գույք նվիրելու մասին
Գարեգին Մելքոնյան
25. Գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1164-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Կարեն Թամազյան
26. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 23-ի N 187-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Կարեն Թամազյան
27. «Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» և «Վիճակախաղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկության նախագծի մասին
Կարեն Թամազյան
28. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կարեն Թամազյան
29. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 23-ի նիստի N 8 արձանագրության 35-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Եղիազարյան
30. Արցախի Հանրապետությանը գույք նվիրաբերելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Եղիազարյան
31. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի հոկտեմբերի 26-ի N 670 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Հարությունյան
32. Անշարժ գույք ամրացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 20-ի N 874-Ա և 2016 թվականի հունիսի 16-ի N 834-Ա որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Արման Սահակյան
33. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Արման Սահակյան
34. Գնման պայմանագիրը դադարեցնելու մասին
(չզեկուցվող)
Արսեն Հարությունյան
35. «Երևան Ջուր», «Հայջրմուղկոյուղի», «Լոռի-ջրմուղկոյուղի», «Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» և «Նոր Ակունք» փակ բաժնետիրական ընկերությունների կողմից օգտագործվող ու պահպանվող ջրային համակարգերը և այլ գույք ընդունելու, «Վեոլիա Ջուր» ընկերությանը վարձակալության և սեփականության իրավունքով գույք հանձնելու, «Վեոլիա Ջուր» ընկերության սպասարկման տարածքի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգում չընդգրկված գույքը «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին ամրացնելու, Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի «Ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկին գույք հանձնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 6-ի N 399-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(չզեկուցվող)
Արսեն Հարությունյան
36. Միջուկային տեղակայանքներում վթարային իրավիճակների ճառագայթային հետևանքների գնահատման մեթոդաբանությանը հավանություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Խաչատուր Խաչիկյան
37. «Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
Վահե Ստեփանյան
38. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և «Հայաստանի կույրերի միավորում» հաշմանդամների հասարակական կազմակերպության ընկերություններին ֆինանսական օժանդակություն ցուցաբերելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
Արտեմ Ասատրյան
39. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին
Լևոն Մկրտչյան
40. Թույլտվություն տալու մասին
(չզեկուցվող)
Արմեն Ամիրյան
41. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարաններին գումար հատկացնելու մասին (2-րդ, 3-րդ և 4-րդ կետերը՝ գաղտնի)
(չզեկուցվող)
Դավիթ Լոքյան
42. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Դավիթ Տոնոյան
43. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին
(չզեկուցվող)
Վիգեն Սարգսյան
44. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1920-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
Նարեկ Սարգսյան
45. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Նարեկ Սարգսյան
46. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի մայիսի 2-ի N 502-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին
Լևոն Ալթունյան
47. Հայաստանի Հանրապետության և Վերականգնման վարկերի բանկի միջև «Ջրային ռեսուրսների համալիր կառավարում (ՋՌՀԿ)/Ախուրյան գետ I (Ծրագրի փուլ 2)» ծրագրի 18,500,000.00 եվրո գումարի չափով թիվ BMZ-NR.:201266956 վարկային համաձայնագրի» նախագծին հավանություն տալու մասին
Կարեն Թամազյան
48. Հայաստանի Հանրապետության՝ ի դեմս ֆինանսների նախարարության և Վերականգնման վարկերի բանկի «KFW» միջև գյուղատնտեսական ապահովագրության սխեմայի աջակցման ծրագրի համար 5,339,139.38 եվրո գումարի չափով թիվ 2016 68 458 դրամաշնորհային համաձայնագրի» նախագծին հավանություն տալու մասին
Կարեն Թամազյան
49. Պետական գույքը մասնավորեցնելու մասին
(չզեկուցվող)
Արման Սահակյան
50. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովին գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Կարեն Թամազյան
51. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գնումների գործընթացը կազմակերպելու մասին (2-րդ և 3-րդ կետերը՝ գաղտնի)
(չզեկուցվող)
Վիգեն Սարգսյան
52. «Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
Վիգեն Սարգսյան
53. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գումար հատկացնելու մասին (2-րդ և 3-րդ կետերը՝ գաղտնի)
(չզեկուցվող)
Կարեն Թամազյան
54. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացում ու փոփոխություն կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին
(չզեկուցվող)
Գարեգին Մելքոնյան
55. Լիազորություն վերապահելու մասին
(չզեկուցվող)
Նարեկ Սարգսյան
56. Հարցը հանված է
57. Գ Ա Ղ Տ Ն Ի
Վարդան Հարությունյան
58. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 10-ի N 1016-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վիգեն Սարգսյան
59. Անհատույց օգտագործման իրավունքով անշարժ գույք հանձնելու մասին
Արման Սահակյան
60. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունիսի 22-ի N 884-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
(չզեկուցվող)
Վարդան Եղիազարյան