Վարչապետի որոշումներ

26 Հունվարի 2018, 42 - Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 6-Ի N 620 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

1. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի «Պետական կառավարման մարմինների աշխատողների առավելագույն թվաքանակ և ղեկավարների տեղակալների թվաքանակ սահմանելու մասին» N 620 որոշման հավելվածի 22.2-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«22.2. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման
և զարգացման նախարարություն 139 3 1
այդ թվում՝
կառուցվածքային ստորաբաժանումներ 102 3 1
նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմիններ`
Միգրացիոն պետական ծառայության աշխատակազմ` 37 1 -
այդ թվում`
կառուցվածքային ստորաբաժանումներ 37 1 - »:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: