Վարչապետի որոշումներ

9 Ապրիլի 2018, 357 - Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 26-Ի N 411-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

1. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2008 թվականի հունիսի 26-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերը հաստատելու մասին» N 411-Ն որոշման հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերություններով՝
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարության ղեկավարի (ծածկագիր՝ 02-1.1-1)պաշտոնի անձնագիր N 215»,
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարության ներքին անվտանգության վարչության պետի (ծածկագիր՝ 02-1.2-15) պաշտոնի անձնագիր N 216»,
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարության ռազմավարական գնահատման և տեղեկատվական քաղաքականության վարչության պետի (ծածկագիր՝ 02-1.2-16) պաշտոնի անձնագիր N 217» ,
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարության արտաքին անվտանգության վարչության պետի (ծածկագիր՝ 02-1.2-17) պաշտոնի անձնագիր N 218»,
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության 1-ին բաժնի վարիչի (ծածկագիր՝ 02-2.1-29) պաշտոնի անձնագիր N 219» ,
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության 2-րդ բաժնի վարիչի (ծածկագիր՝ 02-2.1-30) պաշտոնի անձնագիր N 220»,
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության քաղաքացիների ընդունելության, առաջարկությունների, դիմումների և բողոքների բաժնի վարիչի (ծածկագիր՝ 02-2.1-31) պաշտոնի անձնագիր N 221» ,
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության խորհրդատուի (ծածկագիր՝ 02-2.2-75) պաշտոնի անձնագիր N 222»,
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության խորհրդատուի (ծածկագիր՝ 02-2.2-76) պաշտոնի անձնագիր N 223 »,
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության խորհրդատուի (ծածկագիր՝ 02-2.2-77) պաշտոնի անձնագիր N 224»,
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության խորհրդատուի (ծածկագիր՝ 02-2.2-78) պաշտոնի անձնագիր N 225 »,
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության խորհրդատուի (ծածկագիր՝ 02-2.2-79) պաշտոնի անձնագիր N 226»,
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության խորհրդատուի (ծածկագիր՝ 02-2.2-80) պաշտոնի անձնագիր N 227 »,
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության խորհրդատուի (ծածկագիր՝ 02-2.2-81) պաշտոնի անձնագիր N 228»,
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության խորհրդատուի (ծածկագիր՝ 02-2.2-82) պաշտոնի անձնագիր N 229»,
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության 1-ին բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 02-2.2-83) պաշտոնի անձնագիր N 230»,
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության 1-ին բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 02-2.2-84) պաշտոնի անձնագիր N 231»,
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության 1-ին բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 02-2.2-85) պաշտոնի անձնագիր N 232»,
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության 1-ին բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 02-2.2-84) պաշտոնի անձնագիր N 233»,
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության 1-ին բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 02-2.2-87) պաշտոնի անձնագիր N 234»,
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության 2-րդ բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 02-2.2-88) պաշտոնի անձնագիր N 235»,
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության 2-րդ բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 02-2.2-89) պաշտոնի անձնագիր N 236»,
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության 2-րդ բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 02-2.2-90) պաշտոնի անձնագիր N 237»,
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության 2-րդ բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 02-2.2-91) պաշտոնի անձնագիր N 238»,
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության քաղաքացիների ընդունելության, առաջարկությունների, դիմումների և բողոքների բաժնի վարիչի տեղակալի (ծածկագիր՝ 02-2.2-92) պաշտոնի անձնագիր N 239»,
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության քաղաքացիների ընդունելության, առաջարկությունների, դիմումների և բողոքների բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 02-2.2-93) պաշտոնի անձնագիր N 240»,
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության քաղաքացիների ընդունելության, առաջարկությունների, դիմումների և բողոքների բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 02-2.2-94) պաշտոնի անձնագիր N 241»,
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության քաղաքացիների ընդունելության, առաջարկությունների, դիմումների և բողոքների բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 02-2.2-95) պաշտոնի անձնագիր N 242»,
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության քաղաքացիների ընդունելության, առաջարկությունների, դիմումների և բողոքների բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 02-2.2-96) պաշտոնի անձնագիր N 243»
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության 1-ին բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր՝ 02-3.1-56) պաշտոնի անձնագիր N 244»,
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության 1-ին բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր՝ 02-3.1-57) պաշտոնի անձնագիր N 245»,
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության 1-ին բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր՝ 02-3.1-58) պաշտոնի անձնագիր N 246»,
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության 1-ին բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր՝ 02-3.1-59) պաշտոնի անձնագիր N 247 »,
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության 2-րդ բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր՝ 02-3.1-60) պաշտոնի անձնագիր N 248»,
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության 2-րդ բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր՝ 02-3.1-61) պաշտոնի անձնագիր N 249»,
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության 2-րդ բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր՝ 02-3.1-62) պաշտոնի անձնագիր N 250»,
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության քաղաքացիների ընդունելության, առաջարկությունների, դիմումների և բողոքների բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր՝ 02-3.1-63) պաշտոնի անձնագիր N 251»,
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության 1-ին բաժնի առաջին կարգի մասնագետի (ծածկագիր՝ 02-3.3-2) պաշտոնի անձնագիր N 252»,
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության քաղաքացիների ընդունելության, առաջարկությունների, դիմումների և բողոքների բաժնի առաջին կարգի մասնագետի (ծածկագիր՝ 02-3.3-3) պաշտոնի անձնագիր N 253»,
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության քաղաքացիների ընդունելության, առաջարկությունների, դիմումների և բողոքների բաժնի առաջին կարգի մասնագետի (ծածկագիր՝ 02-3.3-4) պաշտոնի անձնագիր N 254»,
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության 2-րդ բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետի (ծածկագիր՝ 02-4.2-1) պաշտոնի անձնագիր N 255»,
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության քաղաքացիների ընդունելության, առաջարկությունների, դիմումների և բողոքների բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետի (ծածկագիր՝ 02-4.2-2) պաշտոնի անձնագիր N 256»:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից և տարածվում է 2018 թվականի ապրիլի 9-ից ծագող հարաբերությունների վրա։
 

Արխիվ

2024

2023