Վարչապետի որոշումներ

16 Հոկտեմբերի 2018, 1375 - Լ

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ Մ Ա Ս Ի Ն

Հիմք ընդունելով «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետու-թյան օրենքի 4-րդ հոդվածի 6-րդ պարբերությունը`
Հաստատել հարկային ծառայության գործառույթները` համաձայն հավելվածի:

Հավելված

Արխիվ

2020

2019