Վարչապետի որոշումներ

25 Հուլիսի 2019, 992 - Լ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին» օրենքի 7-րդ հոդվածի 9-րդ մասն ու «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» օրենքի 7-րդ հոդվածի 8-րդ մասը`
1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կանոնադրությունը` համաձայն հավելվածի:
2. Սահմանել, որ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կառուցվածքում՝
1) վերահսկիչ վարչությունն անվանափոխվում է ներքին քննությունների վարչություն.
2) կապիտալ շինարարության և զորքերի բնակավորման վարչությունն անվանափոխվում է կապիտալ շինարարության և անձնակազմի բնակավորման վարչություն.
4) ստեղծվում են հետևյալ կառուցվածքային ստորաբաժանումները՝
ա. ռազմական վերահսկողական ծառայություն,
բ. մարդու իրավունքների և բարեվարքության կազմակերպման կենտրոն,
գ. կենտրոնական արխիվ,
5) կատարվում են հետևյալ կառուցվածքային փոփոխությունները՝
ա. պաշտպանական քաղաքականության վարչությունը վերակազմավորվում է պաշտպանական քաղաքականության և միջազգային համագործակցության գլխավոր վարչության,
բ. տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը վերակազմավորվում է տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի գլխավոր վարչության,
գ. զինծառայողների սոցիալական պաշտպանության վարչությունը վերակազմավորվում է զինծառայողների առողջապահական, սոցիալական պաշտպանության և վետերանների հարցերով գլխավոր վարչության,
դ. նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտը բաժանվում է՝ ստեղծելով նյութատեխնիկական ապահովման գլխավոր վարչություն և գնումների կազմակերպման վարչություն,
ե. ռազմարդյունաբերության պետական կոմիտեի արտադրության և վերանորոգման կազմակերպման բաժինը, զինվորական ներկայացուցչության բաժինը և ֆինանսատնտեսագիտական բաժինը միացվում են նյութատեխնիկական ապահովման գլխավոր վարչությանը,
ե. ֆինանսաբյուջետային և պլանավորման վարչությունը վերակազմավորվում է ֆինանսական գլխավոր վարչության,
զ. կադրերի և ռազմական կրթության վարչությունը վերակազմավորվում է կադրային և ռազմակրթական քաղաքականության գլխավոր վարչության,
է. կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողովը վերակազմավորվում է կենտրոնական ռազմաբժշկական փորձաքննական կենտրոնի.
ը. վարչատնտեսական վարչությունը, տեղեկատու վերլուծական բաժինը, կոլեգիայի աշխատանքների կազմակերպման բաժինը և զինանշանագրային բաժինը միաձուլվում են՝ ստեղծելով գործերի կառավարչություն,
թ. ներքին անվտանգության բաժինը դադարեցնում է գործունեությունը,
ժ. ռազմարդյունաբերության պետական կոմիտեի աշխատակազմը, ռազմատեխնիկական բաժինը, գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների կազմակերպման բաժինը, ռազմատեխնիկական համագործակցության, արտահանման և ներկրման կազմակերպման բաժինը, ընկերությունների կառավարման և զորահավաքային նախապատրաստության բաժինը և օգտահանման բաժինը դադարեցնում են գործունեությունը:
3. Սահմանել, որ գործերի կառավարչությունը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կառուցվածքում գործում է գլխավոր վարչության, իսկ կենտրոնական արխիվը՝ բաժնի կարգավիճակով:
4. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 3-ամսյա ժամկետում ապահովել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության և Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունների և կառուցվածքների, կառուցվածքային փոփոխություններին համապատասխան հաստիքացուցակի հաստատման գործընթացը:

Հավելված

Արխիվ

2024

2023
 • Հունվար
 • Փետրվար
 • Մարտ
 • Ապրիլ
 • Մայիս
 • Հունիս
 • Հուլիս
 • Օգոստոս
 • Սեպտեմբեր
 • Հոկտեմբեր
 • Նոյեմբեր
 • Դեկտեմբեր