Վարչապետի որոշումներ

10 Դեկտեմբերի 2019, 1847 - Լ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ» ԳՐԱՌՄԱՄԲ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐ ԵՎ ԱՆՑԱԳՐԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 Ղեկավարվելով «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 5-րդ մասով`
1. Հաստատել՝
1) «Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն», «Հայաստանի Հանրապետու-թյան վարչապետի աշխատակազմ» գրառմամբ ծառայողական վկայականներ և անցագրեր տրամադրելու և հաշվառելու կարգը՝ համաձայն N 1 հավելվածի.
2) «Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն», «Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ» գրառմամբ ծառայողական վկայականների, դրանց միջուկների և անցագրերի ձևերը՝ համաձայն N 2 հավելվածի.
3) «Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն», «Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ» գրառմամբ ծառայողական վկայականների և անցագրերի հաշվառման մատյանների ձևերը՝ համաձայն N 3 հավելվածի։
2. Սահմանել, որ սույն որոշմամբ հաստատված կարգի պահանջներին չհամապատասխանող վկայականները սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց 30 օր հետո համարվում են անվավեր։

Հավելված