Վարչապետի որոշումներ

14 Հոկտեմբերի 2021, 1156 - Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1072-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 34-րդ
հոդվածի 1-ին մասը՝
1. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2021 թվականի սեպտեմբերի
27-ի «Արմեն Սիմոնյանին և Վարդան Չիլինգարյանին Չեխիայի Հանրապետություն
գործուղելու մասին» N 1072-Ա որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝
1) վերնագրում «Արմեն Սիմոնյանին և Վարդան Չիլինգարյանին Չեխիայի
Հանրապետություն գործուղելու մասին» բառերը փոխարինել «Վարդան Չիլինգարյանին Չեխիայի Հանրապետություն գործուղելու մասին» բառերով.
2) 1-ին կետից հանել «Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Արմեն Սիմոնյանին և» բառերը.
3) 1-ին կետում «հոկտեմբերի 11-ից 13-ը» բառերը փոխարինել «հոկտեմբերի
20-ից 22-ը» բառերով.
4) 2-րդ կետից հանել «Արմեն Սիմոնյանի և» բառերը: