Վարչապետի որոշումներ

23 Նոյեմբերի 2021, 1338 - Ա

«ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ԿԻՐԱՐԿՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ Մ Ա Ս Ի Ն

 «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 5-րդ մասի և Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 25-ի N 252-Լ
որոշմամբ հաստատված հավելվածի 106-րդ կետին համապատասխան`
1. Հաստատել «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքում լրացում կատարելու մասին» 2021 թվականի հուլիսի 1-ի ՀՕ-281-Ն
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումները` համաձայն հավելվածի:

հավելված