Վարչապետի որոշումներ

30 Դեկտեմբերի 2021, 1511 - Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 4-Ի N 1806-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 34-րդ հոդվածի պահանջները՝
1. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2019 թվականի դեկտեմբերի 4-ի «Միջգերատեսչական հանձնաժողով ստեղծելու և դրա անհատական
կազմը հաստատելու մասին» N 1806-Ա որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝
1) վերնագրից և 2-րդ կետից հանել «ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ» բառը.
2) հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի։

հավելված

Արխիվ

2024

2023