Վարչապետի որոշումներ

29 Հուլիսի 2022, 867 - Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 14-Ի N 125-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասը՝
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2013 թվականի փետրվարի 14-ի
«Հայագիտական ուսումնասիրությունները ֆինանսավորող համահայկական
հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի կազմը հաստատելու մասին» N 125-Ա
որոշման հավելվածում «Երևանի պետական համալսարանի սփյուռքագիտության
ամբիոնի վարիչ (համաձայնությամբ)» բառերը փոխարինել «ՀՀ գիտության կոմիտեի
գլխավոր քարտուղար» բառերով, իսկ «ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի սոցիալական
հարցերի վարչության պետի տեղակալ» բառերը փոխարինել «ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի սոցիալական հարցերի վարչության խորհրդական՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումներում առանձին գործառույթներ համակարգող (Սեդրակ Սիմոնյան)»
բառերով: