Վարչապետի որոշումներ

29 Հուլիսի 2022, 878 - Ա

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ԿԻՐԱՐԿՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» օրենքի 7-րդ
հոդվածի 5-րդ մասին և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021
թվականի փետրվարի 25-ի N 252-Լ որոշման 1-ին կետով հաստատված հավելվածի
106-րդ և 107-րդ կետերին համապատասխան`
1. Հաuտատել «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին»
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 2022 թվականի
հուլիսի 7-ի N ՀՕ-284-Ն Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն
ապահովող միջոցառումը` համաձայն հավելվածի:

հավելված