Վարչապետի որոշումներ

11 Օգոստոսի 2022, 917 - Ա

«ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ» OՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔԻ ԿԻՐԱՐԿՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄԸ ՀԱUՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Համաձայն «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 5-րդ մասի և
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի փետրվարի
25-ի N 252-Լ որոշման հավելվածի 106-րդ և 107-րդ կետերի`
1. Հաuտատել «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի
մաuին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 2022
թվականի հուլիսի 7-ի ՀO-289-Ն Հայաստանի Հանրապետության oրենքի
կիրարկումն ապահովող միջոցառումը` համաձայն հավելվածի:

հավելված