Փոխվարչապետերի որոշումներ

30 Նոյեմբերի 2020, 701 - Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի N 638-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Համաձայն «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետու-թյան օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի`
1. Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետի 2020 թվականի հոկտեմբերի 14 ի «Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետի 2019 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 950-Ա որոշմամբ հաստատված ծրագրին հարակից գործարքների մասին» N 638-Ա որոշման 1 ին կետի 1-ին ենթակետում «1,166,550 դրամի չափով» բառերը փոխա-րինել «1,334,445 դրամի չափով» բառերով և «34,997 դրամի չափով» բառերը փոխարինել «40,034 դրամի չափով» բառերով: