Փոխվարչապետերի որոշումներ

9 Դեկտեմբերի 2020, 794 - Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 677 – Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՆՈՒՅՆ ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԾՐԱԳՐԻՆ ՀԱՐԱԿԻՑ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 Համաձայն «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի և հիմք ընդունելով «Բարեգործության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 3-րդ կետերը՝
1. Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետի 2020 թվականի հոկտեմբերի 29-ի «Հովարդ Կարագյոզյան» բժշկական բարեգործական հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող «Արցախի Հանրապետությունում պատերազմական գործողություններից տուժած, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության պաշտպանությանը մասնակցող անձանց սոցիալական աջակցության տրամադրում» ծրագրի մասին» N 677-Ա որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
1) որոշման 1-ին կետում «24,400,000 դրամ» բառերը փոխարինել «53,680,000 դրամ» բառերով.
2) որոշմամբ հաստատված հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սահմանել, որ «Հովարդ Կարագյոզյան» բժշկական բարեգործական հասարակական կազմակերպության կողմից (ՀՎՀՀ՝ 01533153) կողմից կնքված` ստորև նշված պայմանագրերով նախատեսված գործարքներն անմիջականորեն կապված են սույն որոշման 1-ին կետում նշված որոշմամբ հաստատված ծրագրի իրականացման հետ և դրա համար ունեն զգալի նշանակություն`
1) «Գրանդ Քենդի» ՍՊԸ-ի հետ (ՀՎՀՀ` 02226764) 2020 թվականի նոյեմբերի 2-ին կնքված՝ N 01/Ն պայմանագրում նշված գործարքը, որով նախատեսվում է հրուշակեղենի ձեռքբերում` 466,000 դրամի չափով` առանց ավելացված արժեքի հարկի.
2) «ՆՈՐ ԶՈՎՔ» ՍՊԸ-ի հետ (ՀՎՀՀ` 02556388) 2020 թվականի հոկտեմբերի 5-ին կնքված՝ N 09/ՀԿ պայմանագրում նշված գործարքը, որով նախատեսվում է սննդամթերքի և ջրի ձեռքբերում` 6,837,959.54 դրամի չափով` առանց ավելացված արժեքի հարկի.
3) «ՈՍԿԵ ԱԳԱ» ՍՊԸ-ի հետ (ՀՎՀՀ` 01237057) 2020 թվականի հոկտեմբերի 5-ին կնքված՝ N 11/ՀԿ պայմանագրում նշված գործարքը, որով նախատեսվում է հագուստի, հողաթափերի, պայուսակների, մոմերի և հիգիենայի պարագաների ձեռքբերում` 4,318,658.33 դրամի չափով` առանց ավելացված արժեքի հարկի.
4) «ՄԵԴՏԵԽՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ-ի հետ (ՀՎՀՀ` 02205001) 2020 թվականի հոկտեմբերի 5-ին կնքված՝ N 12/ՀԿ պայմանագրում նշված գործարքը, որով նախատեսվում է բժշկական պարագաների ձեռքբերում` 67,000 դրամի չափով` առանց ավելացված արժեքի հարկի.
5) «Աստերիա» ՍՊԸ-ի հետ (ՀՎՀՀ` 01537077) 2020 թվականի հոկտեմբերի 7-ին կնքված՝ N 13/ՀԿ պայմանագրում նշված գործարքը, որով նախատեսվում է բժշկական պարագաների ձեռքբերում` 62,150 դրամի չափով` առանց ավելացված արժեքի հարկի.
6) «Նուտրիբեյբի» ՍՊԸ-ի հետ (ՀՎՀՀ` 00180298) 2020 թվականի հոկտեմբերի 7-ին կնքված՝ N 14/ՀԿ պայմանագրում նշված գործարքը, որով նախատեսվում է կաթնախառնուրդի ձեռքբերում` 456,300 դրամի չափով` առանց ավելացված արժեքի հարկի.
7) «ՄԻՆԻՍՈ ԷՅ ԷՄ» ՍՊԸ-ի հետ (ՀՎՀՀ` 02271455) 2020 թվականի հոկտեմբերի 8-ին կնքված՝ N 16/ՀԿ պայմանագրում նշված գործարքը, որով նախատեսվում է մարտկոցների (AA) ձեռքբերում` 107,500 դրամի չափով` առանց ավելացված արժեքի հարկի.
8) «Մեխակ Մարտիրոսյան» ԱՁ-ի հետ (ՀՎՀՀ` 23080339) 2020 թվականի հոկտեմբերի 8-ին կնքված՝ N 22/ՀԿ պայմանագրում նշված գործարքը, որով նախատեսվում է բենզինային էլեկտրոկայանների ձեռքբերում` 563,333.34 դրամի չափով` առանց ավելացված արժեքի հարկի.
9) «Սմարթլայն» ՍՊԸ-ի հետ (ՀՎՀՀ` 01548908) 2020 թվականի հոկտեմբերի 8-ին կնքված՝ N 23/ՀԿ պայմանագրում նշված գործարքը, որով նախատեսվում է գրենական պիտույքների և խաղերի ձեռքբերում` 193,908.34 դրամի չափով` առանց ավելացված արժեքի հարկի.
10) «ԱԹԵՆՔ» ՍՊԸ-ի հետ (ՀՎՀՀ` 00006487) 2020 թվականի հոկտեմբերի 8-ին կնքված՝ N 24/ՀԿ պայմանագրում նշված գործարքը, որով նախատեսվում է տավարի շոգեխաշած մսի ձեռքբերում` 2,821,005 դրամի չափով` առանց ավելացված արժեքի հարկի:

հավելված

Արխիվ

2024

2023