Փոխվարչապետերի որոշումներ

7 Ապրիլի 2021, 282 - Ա

«ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ «ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ» ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

<p>&nbsp;Հիմք ընդունելով &laquo;Բարեգործության մասին&raquo; Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 3-րդ կետերը՝<br /> 1. Բարեգործական որակել &laquo;Հայաստան&raquo; համահայկական հիմնադրամի<br /> կողմից իրականացվող՝ 23,997,730 դրամ ընդհանուր արժողությամբ &laquo;Ոռոգման ցանցի վերանորոգում&raquo; ծրագիրը՝ համաձայն հավելվածի:<br /> 2. Սահմանել, որ &laquo;Հայաստան&raquo; համահայկական հիմնադրամի կողմից (ՀՎՀՀ՝ 02507456) &laquo;Արտեմիս&raquo; ՍՊԸ-ի հետ (ՀՎՀՀ՝ 00041055) 2021 թվականի մարտի 16-ին կնքված N ՀՀ/ԲԱ-01/21 պայմանագրում նշված գործարքը, որով նախատեսվում է Բուսաբանական այգու ոռոգման ցանցի վերակառուցման 2-րդ փուլի շինարարական աշխատանքների իրականացում՝ 23,997,730 դրամի չափով, առանց ավելացված արժեքի հարկի, անմիջականորեն կապված է սույն որոշման 1-ին կետում նշված ծրագրի իրականացման հետ և դրա համար ունի զգալի նշանակություն: <br /> 3. &laquo;Հայաստան&raquo; համահայկական հիմնադրամին` մինչև յուրաքանչյուր եռամսյակին հաջորդող ամսվա 25-ը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունվարի 16-ի N 66-Ն որոշմամբ հաստատված բարեգործական ծրագրերը բարեգործական որակելու և գրանցելու կարգի 25-րդ կետով սահմանված կարգով ներկայացնել տեղեկություններ տվյալ եռամսյակի<br /> ընթացքում` նշված ծրագրի շրջանակներում կազմակերպության կողմից կատարած աշխատանքների, ինչպես նաև կազմակերպությանը մատակարարված<br /> ապրանքների ու մատուցված ծառայությունների, իսկ ծրագրի ավարտից հետո մեկամսյա ժամկետում` ամփոփ տեղեկություններ ծրագրի կատարման մասին:

հավելված