Փոխվարչապետերի որոշումներ

30 Դեկտեմբերի 2021, 1041 - Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 19-Ի N 27-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՆՈՒՅՆ ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԾՐԱԳՐԻՆ ՀԱՐԱԿԻՑ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 Համաձայն «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի և հիմք ընդունելով «Բարեգործության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետը՝
1. Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետի 2021 թվականի հունվարի 19-ի «Հովարդ Կարագյոզյան» բժշկական բարեգործական հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող «Երեխաների անվճար բժշկական օգնություն» ծրագրի մասին N 27-Ա որոշման հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝
1) 9-րդ կետի 10-րդ, 10-րդ կետի 11-րդ և 11-րդ կետի 4-րդ ենթակետերում «3,000,000» թիվը փոխարինել «8,923,896» թվով.
2) 9-րդ կետի 14-րդ ենթակետում «15,699,600» թիվը փոխարինել «25,699,600» թվով.
3) 9-րդ կետի 15-րդ ենթակետում «52,190,870» թիվը փոխարինել «36,266,974» թվով.
4) 10-րդ կետի 15-րդ և 11-րդ կետի 9-րդ ենթակետերում «3,000,000» թիվը փոխարինել «13,000,000» թվով.
5) 10-րդ կետում «112,217,130» թիվը փոխարինել «128,141,026» թվով.
6) 11-րդ կետում «103,217,130» և «17.18» թվերը համապատասխանաբար փոխարինել «119,141,026» և «19.83» թվերով:
2. Սահմանել, որ «Հովարդ Կարագյոզյան» բժշկական բարեգործական հասարակական կազմակերպության կողմից (ՀՎՀՀ` 01533153) կնքված ստորև նշված պայմանագրերով նախատեսված գործարքներն անմիջականորեն կապված են սույն որոշման 1-ին կետում նշված ծրագրի իրականացման հետ և դրա համար ունեն զգալի նշանակություն՝
1) «Դոթ Վորքս» ՍՊԸ-ի (ՀՎՀՀ՝ 00179883) հետ 2021 թվականի հոկտեմբերի 18-ին կնքված N 06 պայմանագրում նշված գործարքը, որով նախատեսվում է կահույքի պատրաստման աշխատանքների իրականացում՝ 125,000 դրամի չափով, առանց ավելացված արժեքի հարկի.
2) «Դոթ Վորքս» ՍՊԸ-ի (ՀՎՀՀ՝ 00179883) հետ 2021 թվականի հոկտեմբերի 18-ին կնքված N 07 պայմանագրում նշված գործարքը, որով նախատեսվում է վահանակի պատրաստման աշխատանքների իրականացում՝ 3,500,000 դրամի չափով, առանց ավելացված արժեքի հարկի.
3) «Ալգարե» ՍՊԸ-ի (ՀՎՀՀ՝ 05521865) հետ 2021 թվականի նոյեմբերի 19-ին կնքված N 06 պայմանագրում նշված գործարքը, որով նախատեսվում է բարեկարգման աշխատանքների իրականացում՝ 2,298,896 դրամի չափով, առանց ավելացված արժեքի հարկի.
4) «Գրանթ Թորնթոն Լիգալ ընդ Թաքս» ՍՊԸ-ի (ՀՎՀՀ՝ 00101634) հետ 2021 թվականի դեկտեմբերի 1-ին կնքված N LS-019/21 պայմանագրում նշված գործարքը, որով նախատեսվում է իրավաբանական խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում՝ 10,000,000 դրամի չափով, առանց ավելացված արժեքի հարկի:

Արխիվ

2024

2023