Փոխվարչապետերի որոշումներ

21 Փետրվարի 2022, 85 - Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 4-Ի N 56-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 Համաձայն «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի`
1. Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետի 2021 թվականի փետրվարի 4-ի «Ագապե» բարեգործական կազմակերպության հայաստանյան
մասնաճյուղի հասցեով ստացված բեռի ներմուծման» ծրագրի մասին» N 56-Ա որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝
1) որոշման 1-ի կետում «5,910 կգ» բառերը փոխարինել «5,400 կգ» բառերով.
2) որոշմանը կից բեռի և բեռի բաշխման ցանկերը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:

հավելված