Կառավարության որոշումներ

23 Փետրվարի 2012, 186 - Ա

<<ԳԵՈՊՐՈՄԱՅՆԻՆԳ ԳՈԼԴ>> ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱՏՐԻՈՒՄԻ ՑԻԱՆԻԴԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1995 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 124 որոշման 8-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ո ւ մ է.
1. Թույլատրել <<Գեոպրոմայնինգ Գոլդ>> սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանն արտադրական կարիքների համար մինչև 2012 թվականի դեկտեմբերի 31-ը Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծել 600 տոննա նատրիումի ցիանիդ:
2. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահին` սահմանված կարգով ապահովել <<Գեոպրոմայնինգ Գոլդ>> սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից նատրիումի ցիանիդի ներմուծման, փոխադրման, պահեստավորման, պահպանության և անվտանգության պայմանների նկատմամբ վերահսկողությունը:
3. Ներմուծված նատրիումի ցիանիդը երրորդ կողմին վաճառվելու դեպքում <<Գեոպրոմայնինգ Գոլդ>> սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը պարտավոր է դրա մասին նախօրոք տեղեկացնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայությանը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը` տրամադրելով համապատասխան տեղեկություններ գործարքի կողմի, վաճառվող ապրանքատեսակի և քանակի մասին:
4. Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարին` 10-օրյա ժամկետում ապահովել <<Գեոպրոմայնինգ Գոլդ>> սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը Հայաստանի Հանրապետություն նատրիումի ցիանիդի ներմուծման և վերջնական օգտագործողի հավաստագրի տրամադրումը:
 

Արխիվ

2020

2019