Կառավարության որոշումներ

23 Փետրվարի 2012, 185 - Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 10-Ի N 112-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ո ւ մ է.
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հունվարի 10-ի <<Ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհների պետական կառավարման մարմին սահմանելու, ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների անվանացանկը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 14-ի N 475-Ն և 1997 թվականի հոկտեմբերի 16-ի N 445 որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> N 112-Ն որոշման N 1 հավելվածի 1-ին բաժնի Մ-2 տողի 3-րդ սյունակում <<373,8>> թիվը փոխարինել <<375,0>> թվով, իսկ <<Ընդամենը>> տողում <<1686.5>> թիվը` <<1687.7>> թվով:

 

Արխիվ

2020

2019