Կառավարության որոշումներ

17 Մայիսի 2012, 672 - Ա

«ԸՆԴԵՐՔԱԲԱՆ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՅՔ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 67-րդ հոդվածը և «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ կետը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Թույլատրել «Ընդերքաբան» բաց բաժնետիրական ընկերությանը սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող` Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գետահովիտ գյուղում գտնվող երկրաբանական բազայի շենք-շինությունները` 448 քառ. մետր ընդհանուր մակերեսով և զբաղեցրած 0,5665 հեկտար հողատարածքով (այսուհետ` գույք)՝ մասնակի հատուցմամբ 14517211 դրամ արժեքով (ներառյալ գործարքից առաջացող ավելացված արժեքի հարկը` 2419535 դրամ) օտարել Հայաստանի Հանրապետությանը` ի դեմս Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը` գույքային իրավունքների պետական գրանցումն իրականացնելով վերջինիս միջոցների հաշվին:
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետին՝ սույն որոշման 1-ին կետում նշված գույքը ձեռք բերելու նպատակով «Ընդերքաբան» բաց բաժնետիրական ընկերության հաշվին փոխանցել միանվագ 14517211 դրամ, իսկ «Պետական գույքի գույքագրման և գնահատման գործակալություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության հաշվին՝ գույքի արժեքի որոշման համար նախատեսված 367020 դրամ (ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը):
3. Վճարումն իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության կողմից արձանագրված խախտումների համար վարչական տուգանքների գանձումների, գրանցման-քննական ծառայությունների դիմաց վճարումներից և այլ վճարովի ծառայությունների մատուցման 2012 թվականի միջոցների հաշվին՝ 2012 թվականի երկրորդ եռամսյակում:
4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետին և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետին՝ «Ընդերքաբան» բաց բաժնետիրական ընկերության հաշվին գումարը փոխանցելուց հետո 15-օրյա ժամկետում ապահովել գույքի հանձնման-ընդունման աշխատանքների իրականացումը:
5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետին՝
1) գույքի հանձնման-ընդունման աշխատանքների ավարտից հետո 15-օրյա ժամկետում ապահովել «Ընդերքաբան» բաց բաժնետիրական ընկերության և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության միջև համապատասխան պայմանագրի կնքումը.
2) ապահովել օտարումից գոյացած գումարով «Ընդերքաբան» բաց բաժնետիրական ընկերության` Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նկատմամբ ունեցած պարտավորությունների ամբողջական մարումը:
 

Արխիվ

2020

2019
 • Հունվար
 • Փետրվար
 • Մարտ
 • Ապրիլ
 • Մայիս
 • Հունիս
 • Հուլիս
 • Օգոստոս
 • Սեպտեմբեր
 • Հոկտեմբեր
 • Նոյեմբեր
 • Դեկտեմբեր