Կառավարության որոշումներ

27 Սեպտեմբերի 2012, 1318 - Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ


Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մայիսի 24-ի N 711-Ն որոշման N 6 հավելվածի 6.1-ին կետը, ինչպես նաև ելնելով Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Չարենցավանի քաղաքային համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքների բնակարանային խնդիրների ժամանակավորապես լուծման անհրաժեշտությունից` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մայիսի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեից գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1919-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» N 711-Ն որոշման N 6 հավելվածի 6-րդ կետով Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Չարենցավանի քաղաքային համայնքին հատկացված 75,000.0 հազ. դրամ գումարի սահմաններում գնման է ենթակա առնվազն 19 բնակարան:
2. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզպետին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում ապահովել սույն որոշման 1-ին կետով նախատեսված բնակարանների ձեռքբերումը և ապահովել դրանցից բխող գույքային իրավունքների պետական գրանցումը:
3. Սույն որոշման 1-ին կետով նախատեսված բնակարանների ձեռքբերման չափանիշները (սենյակների թիվը) սահմանվում են` նկատի ունենալով Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Չարենցավանի քաղաքային համայնքի 4-րդ աստիճանի վնասվածությամբ տեխնիկումի նախկին հանրակացարանի շենքում բնակվող 19 ընտանիքների կազմը՝ հետևյալ չափորոշիչներին համապատասխան՝
1) մեկ-երեք անձից բաղկացած ընտանիքին՝ 1 սենյակ.
2) չորս-հինգ անձից բաղկացած ընտանիքին (5 անձի դեպքում, եթե առկա չեն տարբեր սեռի երեխաներ)՝ 2 սենյակ.
3) հինգ-վեց անձից բաղկացած ընտանիքին՝ 3 սենյակ.
4) յոթ-ութ անձից բաղկացած ընտանիքին՝ 4 սենյակ.
5) ինը և ավելի անձանցից բաղկացած ընտանիքին՝ 5 սենյակ:
4. Սույն որոշման 1-ին կետով ձեռք բերվող բնակարաններում կարող են բնակվել բացառապես այն ընտանիքները, որոնք Հայաստանի Հանրապետության այլ տարածքում չունեն սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող բնակելի տարածություն և վերջին 5 տարվա ընթացքում չեն օտարել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող բնակելի տարածություն:
5. Սահմանել, որ բնակարանները բաշխվում են վիճակահանությամբ՝ ըստ սենյակների թվի, նույնատիպ բնակարաններ ստանալու հավակնող անձանց միջև։
6. Լրացուցիչ բնակարանների ձեռքբերման հնարավորության առկայության դեպքում բնակարանների ձեռքբերման չափանիշները (սենյակների թիվը) սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Չարենցավանի քաղաքային համայնքի ավագանու կողմից:
7. Սույն որոշման 1-ին կետով նախատեսված բնակարանները ենթակա են օտարման՝ բացառապես Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համաձայնության դեպքում:
8. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզպետին՝
1) սույն որոշման 2-րդ կետով նախատեսված գործընթացի ավարտից հետո 15-օրյա ժամկետում Չարենցավանի քաղաքային համայնքի ղեկավարի հետ կնքել սույն որոշման 1-ին կետում նշված բնակարանների նվիրաբերության մասին պայմանագիր՝ դրանում նախատեսելով, որ նշված բնակարանները ենթակա չեն օտարման.
2) իրականացնել վերահսկողություն սույն որոշման կատարման նկատմամբ:
9. Հաստատել սույն որոշման 1-ին կետով նախատեսված միջոցների հաշվին ձեռք բերվող բնակարաններում բնակեցման իրավունք ունեցող ընտանիքների ցանկը՝ համաձայն հավելվածի, միաժամանակ սահմանել, որ նախատեսված բնակարաններում ընտանիքների բնակեցման իրավունքը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը՝ Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Չարենցավանի քաղաքային համայնքի ղեկավարի առաջարկության հիման վրա:
10. Սահմանել, որ սույն որոշման 1-ին կետով նախատեսված բնակարանների գույքային իրավունքների պետական գրանցումը ենթակա է իրականացման՝ համայնքի միջոցների հաշվին:
11. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետին և Չարենցավանի քաղաքային համայնքի ղեկավարին (համաձայնությամբ)` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո քանդման ենթակա հանրակացարանային շենքի բնակեցումից ազատված կացարաններում չիրականացնել քաղաքացիների կրկնակի բնակեցում և անձնագրային հաշվառում:
 

Հավելված

Արխիվ

2020

2019