Կառավարության որոշումներ

11 Փետրվարի 2004, 215 - Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 13-ի N 42 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

              
        
        Ղեկավարվելով  «Տեղական  ինքնակառավարման  մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 49-րդ  հոդվածով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը    ո ր ո շ ու մ     է.
        1. Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության 1997 թվականի մարտի 13-ի «Եր—ան քաղաքի թաղային համայնքների սեփականություն հանդիսացող գույքի ցանկը սահմանելու մասին» N 42 որոշման մեջ կատարել հետ—յալ լրացումը՝
        որոշման N 6 հավելվածի ցանկը լրացնել Եր—անի Կենտրոն թաղային համայնքի  վարչական սահմաններում գտնվող բազմաբնակարան բնակելի շենքերի ոչ բնակելի տարածքների, շենքերի ու շինությունների (այսուհետ` գույք) ցանկով` համաձայն N 1 հավելվածի:
        2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր  պետական  գույքի  կառավարման վարչության պետին՝ մեկամսյա ժամկետում Եր—անի Կենտրոն թաղային համայնքի ղեկավարի հետ համատեղ իրականացնել սույն որոշման N 1 հավելվածում նշված գույքի հանձնման-ընդունման աշխատանքները:
        3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն  առընթեր  անշարժ  գույքի  կադաստրի  պետական  կոմիտեի  նախագահին`  սահմանված  կարգով  իրականացնել սույն որոշման N 1 հավելվածում նշված գույքի նկատմամբ Եր—անի Կենտրոն թաղային համայնքի սեփականության իրավունքի պետական գրանցումը, իսկ սույն որոշման N 2 հավելվածում նշված գույքի նկատմամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության սեփականության իրավունքի պետական գրանցումը՝ ի դեմս Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության: 
        
        
        
         
       
Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2004 թվականի
                                                                                            փետրվարի 12-ի N 215 - Ն որոշման


Ց Ա Ն Կ

ԿԵՆՏՐՈՆ ԹԱՂԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ
ՀԱՆՁՆՎԱՂ ՈՉ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ


1.
Արշակունյաց 6
2.
Արշակունյաց 8
3.
Արշակունյաց 16
4.
Արշակունյաց 16ա
5.
Արշակունյաց 26
6.
Արշակունյաց 2-րդ նրբ.,1
7.
Արշակունյաց 1
8.
Արշակունյաց 3
9.
Արշակունյաց 3ա
10.
Հանրապետության 49
11.
Հանրապետության 51
12.
Հանրապետության 24
13.
Հանրապետության 32
14.
Հանրապետության 46
15.
Հանրապետության 53
16.
Հանրապետության 58
17.
Հանրապետության նրբ., 2
18.
Հանրապետության 62
19.
Հանրապետության 67
20.
Հանրապետության 69
21.
Հանրապետության 71
22.
Հանրապետության 76
23.
Հանրապետության 76/1
24.
Հանրապետության 76/2
25.
Հանրապետության 78
26.
Հանրապետության 79
27.
Հանրապետության 80
28.
Հանրապետության 82
29.
Հանրապետության 85ա
30.
Հանրապետության 76/3
31.
Զաքիյան 1
32.
Զաքիյան 2
33.
Զաքիյան 4
34.
Զաքիյան 6
35.
Զաքիյան 8
36.
Զաքիյան 1-ին նրբ.1
37.
Ամիրյան 3
38.
Ամիրյան 5
39.
Ամիրյան 5ա
40.
Ամիրյան 7
41.
Ամիրյան 11
42.
Ամիրյան 13
43.
Ամիրյան 15
44.
Ամիրյան 8
45.
Ամիրյան 10
46.
Ամիրյան 12
47.
Ամիրյան 18
48.
Ամիրյան 18ա
49.
Ամիրյան 20
50.
Ամիրյան 22
51.
Ամիրյան 24
52.
Ամիրյան 26
53.
Ադամյան 14
54.
Ագաթանգեղոսի 7
55.
Ագաթանգեղոսի 29
56.
Չայկովսկու 15
57.
Չայկովսկու 30
58.
Տիգրան Մեծի 1
59.
Տիգրան Մեծի 3
60.
Տիգրան Մեծի 6
61.
Տիգրան Մեծի 8
62.
Տիգրան Մեծի 9
63.
Տիգրան Մեծի 10
64.
Տիգրան Մեծի 11
65.
Տիգրան Մեծի 12
66.
Տիգրան Մեծի 13
67.
Տիգրան Մեծի 15
68.
Տիգրան Մեծի 23
69.
Տիգրան Մեծի 25
70.
Տիգրան Մեծի 27
71.
Տիգրան Մեծի 27ա
72.
Տիգրան Մեծի 27/2
73.
Տիգրան Մեծի 29
74.
Տիգրան Մեծի 29ա
75.
Տիգրան Մեծի 31
76.
Տիգրան Մեծի 18
77.
Տիգրան Մեծի 20
78.
Տիգրան Մեծի 24
79.
Տիգրան Մեծի 28
80.
Տիգրան Մեծի 30
81.
Տիգրան Մեծի 31ա
82.
Տիգրան Մեծի 32
83.
Տիգրան Մեծի 33
84.
Տիգրան Մեծ 36
85.
Տիգրան Մեծի 36բ
86.
Տիգրան Մեծի 36գ
87.
Տիգրան Մեծի 36դ
88.
Տիգրան Մեծի 36ե
89.
Տիգրան Մեծի 37
90.
Տիգրան Մեծի 39
91.
Տիգրան Մեծի 41
92.
Տիգրան Մեծի 43
93.
Տիգրան Մեծի 45
94.
Տիգրան Մեծի 51
95.
Տիգրան Մեծի 47
96.
Տիգրան Մեծի 53
97.
Վ. Բրյուսովի 1
98.
Վ. Բրյուսովի 2
99.
Վ. Բրյուսովի 19
100.
Վ. Բրյուսովի 20
101.
Վ. Բրյուսովի 21
102.
Վ. Բրյուսովի 28
103.
Վ. Բրյուսովի 23
104.
Վ. Բրյուսովի 38
105.
Վ. Բրյուսովի 165
106.
Վ. Բրյուսովի 165ա
107.
Մայիսյան 10
108.
Մայիսյան 33ա
109.
Փավստոս Բուզանդի  1
110.
Փավստոս Բուզանդի 9
111.
Փավստոս Բուզանդի 11
112.
Փավստոս Բուզանդի 85
113.
Փավստոս Բուզանդի 89
114.
Փավստոս Բուզանդի 97
115.
Փավստոս Բուզանդի 101
116.
Փավստոս Բուզանդի 107
117.
Գրիգոր Լուսավորչի 3
118.
Գրիգոր Լուսավորչի 12
119.
Գրիգոր Լուսավորչի 17
120.
Վարդանանց 4
121.
Վարդանանց 10
122.
Վարդանանց 14
123.
Վարդանանց 14/1
124.
Վարդանանց 14/2
125.
Վարդանանց 16
126.
Վարդանանց 16/1
127.
Վարդանանց 5
128.
Վարդանանց 5ա
129.
Վարդանանց 7
130.
Վարդանանց 9
131.
Վարդանանց 11
132.
Վարդանանց 15
133.
Վարդանանց նրբ. 4
134.
Վարդանանց 6
135.
Վարդանանց 26
136.
Վարդանանց 26/1
137.
Վարդանանց 28
138.
Վարդանանց 28/1
139.
Վարդանանց 28/2
140.
Վարդանանց 32
141.
Վարդանանց 109
142.
Վարդանանց 2
143.
Վարդանանց 20
144.
Վարդանանց 22
145.
Վարդանանց 24
146.
Խանջյան 7
147.
Խանջյան նրբ.10
148.
Խանջյան 43
149.
Խանջյան 45
150.
Խանջյան 47
151.
Խանջյան 47/1
152.
Խանջյան 49
153.
Խանջյան 15
154.
Խանջյան 29
155.
Խանջյան 31ա
156.
Խանջյան 33
157.
Խանջյան 35
158.
Խանջյան 31
159.
Մովսես Խորենացու 2
160.
Մովսես Խորենացու 3
161.
Մովսես Խորենացու 4
162.
Մովսես Խորենացու 6
163.
Մովսես Խորենացու 8
164.
Մովսես Խորենացու 9
165.
Մովսես Խորենացու 10
166.
Մովսես Խորենացու 11
167.
Մովսես Խորենացու 12
168.
Մովսես Խորենացու 20
169.
Մովսես Խորենացու 24ա
170.
Մովսես Խորենացու 25
171.
Մովսես Խորենացու 25ա
172.
Մովսես Խորենացու 26
173.
Մովսես Խորենացու 27
174.
Մովսես Խորենացու 27ա
175.
Մովսես Խորենացու 29
176.
Մովսես Խորենացու 29ա
177.
Մովսես Խորենացու 30
178.
Մովսես Խորենացու 43
179.
Մովսես Խորենացու 45
180.
Մովսես Խորենացու 47
181.
Մովսես Խորենացու 47/1
182.
Մովսես Խորենացու 49
183.
Մովսես Խորենացու 72
184.
Եզնիկ Կողբացու 1
185.
Եզնիկ Կողբացու 1ա
186.
Եզնիկ Կողբացու 2
187.
Եզնիկ Կողբացու 2ա
188.
Եզնիկ Կողբացու 3
189.
Եզնիկ Կողբացու 3ա
190.
Եզնիկ Կողբացու 4
191.
Եզնիկ Կողբացու 18
192.
Եզնիկ Կողբացու 28
193.
Եզնիկ Կողբացու 41
194.
Եզնիկ Կողբացու 42
195.
Եզնիկ Կողբացու 49
196.
Եզնիկ Կողբացու 51
197.
Եզնիկ Կողբացու 53
198.
Եզնիկ Կողբացու 67
199.
Եզնիկ Կողբացու 83
200.
Մեսրոպ Մաշտոցի 42ա
201.
Մեսրոպ Մաշտոցի 3
202.
Մեսրոպ Մաշտոցի 5
203.
Մեսրոպ Մաշտոցի 5ա
204.
Մեսրոպ Մաշտոցի 5բ
205.
Մեսրոպ Մաշտոցի 5գ
206.
Մեսրոպ Մաշտոցի 5դ
207.
Մեսրոպ Մաշտոցի 7
208.
Մեսրոպ Մաշտոցի 6
209.
Մեսրոպ Մաշտոցի 10
210.
Մեսրոպ Մաշտոցի 14
211.
Մեսրոպ Մաշտոցի 16
212.
Մեսրոպ Մաշտոցի 16ա
213.
Մեսրոպ Մաշտոցի 18
214.
Մեսրոպ Մաշտոցի 11
215.
Մեսրոպ Մաշտոցի 15
216.
Մեսրոպ Մաշտոցի 17
217.
Մեսրոպ Մաշտոցի 19
218.
Մեսրոպ Մաշտոցի 20
219.
Մեսրոպ Մաշտոցի 21
220.
Մեսրոպ Մաշտոցի 23
221.
Մեսրոպ Մաշտոցի 24
222.
Մեսրոպ Մաշտոցի 25
223.
Մեսրոպ Մաշտոցի 27
224.
Մեսրոպ Մաշտոցի 27ա
225.
Մեսրոպ Մաշտոցի 29
226.
Մեսրոպ Մաշտոցի 31
227.
Մեսրոպ Մաշտոցի 36
228.
Մեսրոպ Մաշտոցի 37
229.
Մեսրոպ Մաշտոցի 38
230.
Մեսրոպ Մաշտոցի 40
231.
Մեսրոպ Մաշտոցի 40ա
232.
Մեսրոպ Մաշտոցի 42
233.
Մեսրոպ Մաշտոցի 60
234.
Մեսրոպ Մաշտոցի 1
235.
Մեսրոպ Մաշտոցի 2
236.
Մեսրոպ Մաշտոցի 4
237.
Մեսրոպ Մաշտոցի 39/12
238.
Մեսրոպ Մաշտոցի 41
239.
Մեսրոպ Մաշտոցի 43
240.
Մեսրոպ Մաշտոցի 45
241.
Մեսրոպ Մաշտոցի 45ա
242.
Մեսրոպ Մաշտոցի 49
243.
Մեսրոպ Մաշտոցի 50
244.
Մեսրոպ Մաշտոցի 50ա
245.
Մեսրոպ Մաշտոցի 51
246.
Մեսրոպ Մաշտոցի 54
247.
Մեսրոպ Մաշտոցի 58
248.
Մեսրոպ Մաշտոցի 9
249.
Մեսրոպ Մաշտոցի 48
250.
Մեսրոպ Մաշտոցի 34
251.
Մեսրոպ Մաշտոցի 35
252.
Ֆիրդուսու 17
253.
Ֆրիկի 2
254.
Ֆրիկի 4
255.
Դեղատան 4
256.
Թումանյան 1
257.
Թումանյան 37ա
258.
Թումանյան 28/20
259.
Թումանյան 30
260.
Թումանյան 32
261.
Թումանյան 1 անց., 2
262.
Թումանյան 1 անց., 26
263.
Թումանյան 1 անց., 28
264.
Թումանյան 13
265.
Թումանյան 5ա
266.
Թումանյան 6
267.
Թումանյան 7
268.
Թումանյան 9
269.
Թումանյան 9ա
270.
Թումանյան 10
271.
Թումանյան 11
272.
Թումանյան 11ա
273.
Թումանյան 12
274.
Թումանյան 14
275.
Թումանյան 15
276.
Թումանյան 18
277.
Թումանյան 19
278.
Թումանյան 20
279.
Թումանյան 22
280.
Թումանյան 24
281.
Թումանյան 26
282.
Թումանյան 26ա
283.
Թումանյան 25
284.
Թումանյան 27
285.
Թումանյան 27ա
286.
Թումանյան 29
287.
Թումանյան 31
288.
Թումանյան 33
289.
Թումանյան 35
290.
Թումանյան 35ա
291.
Թումանյան 35բ
292.
Թումանյան 37
293.
Թումանյան 38
294.
Թումանյան 39
295.
Թումանյան 40
296.
Թումանյան 41
297.
Թումանյան 64ա
298.
Թումանյան 2-րդ նրբ., 1
299.
Թումանյան 31ա
300.
Աբովյան 22
301.
Աբովյան 22ա
302.
Աբովյան 1/1
303.
Աբովյան 17
304.
Աբովյան 19
305.
Աբովյան 21
306.
Աբովյան 25
307.
Աբովյան 26
308.
Աբովյան 26ա
309.
Աբովյան 26բ
310.
Աբովյան 28
311.
Աբովյան 30
312.
Աբովյան 32
313.
Աբովյան 34
314.
Աբովյան 34ա
315.
Աբովյան 36
316.
Աբովյան 29
317.
Աբովյան 31
318.
Աբովյան 33
319.
Աբովյան 35
320.
Աբովյան 37
321.
Աբովյան 38
322.
Աբովյան 42
323.
Աբովյան 46
324.
Աբովյան 48
325.
Աբովյան 62
326.
Աբովյան 66
327.
Աբովյան 11
328.
Աբովյան 13
329.
Աբովյան 12
330.
Աբովյան 23
331.
Աբովյան 40
332.
Աբովյան 44
333.
Աբովյան 39
334.
Աբովյան 41
335.
Նալբանդյան 3
336.
Նալբանդյան 7
337.
Նալբանդյան 9
338.
Նալբանդյան 13
339.
Նալբանդյան 1-ին անց., 15
340.
Նալբանդյան 17
341.
Նալբանդյան 19
342.
Նալբանդյան 21
343.
Նալբանդյան 23
344.
Նալբանդյան 25ա
345.
Նալբանդյան 25/14
346.
Նալբանդյան 50
347.
Նալբանդյան 96
348.
Նալբանդյան 98
349.
Նալբանդյան 106
350.
Նալբանդյան 110
351.
Նալբանդյան 29
352.
Նալբանդյան 33
353.
Նալբանդյան 35
354.
Նալբանդյան 39
355.
Նալբանդյան 41/1
356.
Նալբանդյան 116
357.
Նալբանդյան 31
358.
Նալբանդյան 47
359.
Նալբանդյան 49
360.
Նալբանդյան 51
361.
Նալբանդյան 37
362.
Նալբանդյան 102
363.
Տերյան 42
364.
Տերյան 68ա
365.
Տերյան 71
366.
Տերյան 127
367.
Տերյան 131
368.
Տերյան 1
369.
Տերյան 11
370.
Տերյան 13
371.
Տերյան 19
372.
Տերյան 23
373.
Տերյան 25
374.
Տերյան 50
375.
Տերյան 52
376.
Տերյան 56
377.
Տերյան 62
378.
Տերյան 57
379.
Տերյան 59
380.
Տերյան 65
381.
Տերյան 83
382.
Տերյան 62ա
383.
Սայաթ-Նովայի 4
384.
Սայաթ-Նովայի 6
385.
Սայաթ-Նովայի 8
386.
Սայաթ-Նովայի 12
387.
Սայաթ-Նովայի 18
388.
Սայաթ-Նովայի 20
389.
Սայաթ-Նովայի 22
390.
Սայաթ-Նովայի 24
391.
Սայաթ-Նովայի 26
392.
Սայաթ-Նովայի 11
393.
Սայաթ-Նովայի 13
394.
Սայաթ-Նովայի 15
395.
Սայաթ-Նովայի 21
396.
Սայաթ-Նովայի 21ա
397.
Սայաթ-Նովայի 23
398.
Սայաթ-Նովայի 25/27
399.
Սայաթ-Նովայի 29
400.
Սայաթ-Նովայի 31
401.
Սայաթ-Նովայի 33
402.
Սայաթ-Նովայի 35
403.
Սայաթ-Նովայի 37
404.
Սայաթ-Նովայի 39
405.
Սայաթ-Նովայի 5
406.
Սայաթ-Նովայի 3
407.
Սայաթ-Նովայի 7
408.
Սայաթ-Նովայի 10
409.
Պուշկինի 1
410.
Պուշկինի 2
411.
Պուշկինի 3
412.
Պուշկինի 4
413.
Պուշկինի 23
414.
Պուշկինի 31
415.
Պուշկինի 33
416.
Պուշկինի 35
417.
Պուշկինի 37
418.
Պուշկինի 38
419.
Պուշկինի 39
420.
Պուշկինի 40
421.
Պուշկինի 41
422.
Պուշկինի 42
423.
Պուշկինի 43
424.
Պուշկինի 44
425.
Պուշկինի 46
426.
Պուշկինի 48
427.
Պուշկինի 49
428.
Պուշկինի 50
429.
Պուշկինի 51
430.
Պուշկինի 52
431.
Պուշկինի 54
432.
Պուշկինի 58
433.
Պուշկինի 60
434.
Պուշկինի 62
435.
Պուշկինի 11
436.
Պուշկինի 28
437.
Արամի 2
438.
Արամի 30
439.
Արամի 7
440.
Արամի 9
441.
Արամի 21
442.
Արամի 29
443.
Արամի 60
444.
Արամի 66
445.
Արամի 78
446.
Արամի 80
447.
Արամի 86
448.
Արամի 88
449.
Արամի 90
450.
Արամի 92
451.
Արամի նրբ.5ա
452.
Արամի 24ա
453.
Տպագրիչների 3
454.
Տպագրիչների 5
455.
Տպագրիչների 5ա
456.
Տպագրիչների 15
457.
Տպագրիչների 8
458.
Տպագրիչների 9
459.
Տպագրիչների 13
460.
Տպագրիչների 11
461.
Սախարովի 17
462.
Ղազար Փարպեցու 4
463.
Ղազար Փարպեցու 6
464.
Ղազար Փարպեցու 9
465.
Ղազար Փարպեցու 9ա
466.
Ղազար Փարպեցու 9բ
467.
Ղազար Փարպեցու 10
468.
Ղազար Փարպեցու 12
469.
Ղազար Փարպեցու 11
470.
Ղազար Փարպեցու 11ա
471.
Ղազար Փարպեցու 13
472.
Ղազար Փարպեցու 14
473.
Ղազար Փարպեցու 15
474.
Ղազար Փարպեցու 16
475.
Ղազար Փարպեցու 17
476.
Ղազար Փարպեցու 20
477.
Ղազար Փարպեցու 22
478.
Ղազար Փարպեցու 24
479.
Ղազար Փարպեցու 26
480.
Ղազար Փարպեցու 28
481.
Մոսկովյան անց., 4
482.
Մոսկովյան անց., 5
483.
Մոսկովյան անց., 6
484.
Մոսկովյան 37
485.
Մոսկովյան 31
486.
Մոսկովյան 33
487.
Մոսկովյան 20
488.
Մոսկովյան 24
489.
Մոսկովյան 28
490.
Մոսկովյան 36
491.
Մոսկովյան 38
492.
Մոսկովյան 8
493.
Մոսկովյան 21
494.
Մոսկովյան 23
495.
Մոսկովյան 25
496.
Մոսկովյան 27
497.
Լալայանց 37
498.
Լալայանց 47ա
499.
Սարյան 1
500.
Սարյան 1ա
501.
Սարյան 25
502.
Սարյան 2
503.
Սարյան 4
504.
Սարյան 6
505.
Սարյան 10
506.
Սարյան 14
507.
Սարյան 16
508.
Սարյան 18
509.
Սարյան 20
510.
Սարյան 20/1
511.
Սարյան 24
512.
Սարյան 24ա
513.
Սարյան 24բ
514.
Սարյան 26
515.
Սարյան 27
516.
Սարյան 29
517.
Սարյան 31
518.
Սարյան 33
519.
Սարյան 35
520.
Սարյան 36
521.
Սարյան 38
522.
Սարյան 40
523.
Սարյան 40ա
524.
Եկմալյան 3
525.
Եկմալյան 6
526.
Պարոնյան 1
527.
Պարոնյան 2
528.
Պարոնյան 4
529.
Պարոնյան 4ա
530.
Պարոնյան 6
531.
Պարոնյան 7
532.
Պարոնյան 9
533.
Պարոնյան 10
534.
Պարոնյան 11
535.
Պարոնյան 13
536.
Պարոնյան 14
537.
Պարոնյան 15
538.
Պարոնյան 28
539.
Պարոնյան 22
540.
Պարոնյան 28ա
541.
Պռոշյան 1
542.
Պռոշյան 7
543.
Դեմիրճյան 17ա
544.
Դեմիրճյան 17
545.
Դեմիրճյան 19
546.
Դեմիրճյան 21
547.
Դեմիրճյան 27
548.
Դեմիրճյան 27/1
549.
Դեմիրճյան 33
550.
Դեմիրճյան 36   
551.
Դեմիրճյան 38
552.
Դեմիրճյան 40
553.
Դեմիրճյան 25
554.
Դեմիրճյան 29
555.
Դեմիրճյան 31
556.
Մարշալ Բաղրամյան 1
557.
Մարշալ Բաղրամյան 5
558.
Մարշալ Բաղրամյան 7
559.
Մարշալ Բաղրամյան 9
560.
Մարշալ Բաղրամյան 21
561.
Մարշալ Բաղրամյան 1-ին փակ., 14
562.
Մարշալ Բաղրամյան 23
563.
Մարշալ Բաղրամյան 2
564.
Մարշալ Բաղրամյան 6
565.
Մարշալ Բաղրամյան 18
566.
Մարշալ Բաղրամյան 20
567.
Մարշալ Բաղրամյան 22
568.
Մարշալ Բաղրամյան 22ա
569.
Մարշալ Բաղրամյան 26
570.
Մարշալ Բաղրամյան 30
571.
Մարշալ Բաղրամյան 1-ին անց., 1
572.
Կիլիկիա, 1
573.
Կիլիկիա, 2
574.
Կիլիկիա, 3
575.
Կիլիկիա, 4
576.
Կիլիկիա, 5
577.
Կիլիկիա, 6
578.
Սովխոզային 71
579.
Ալիխանյան 12
580.
Լեոյի 7
581.
Լեոյի 9
582.
Լեոյի 11
583.
Լեոյի 12
584.
Լեոյի 13
585.
Իսրայելյան 21
586.
Իսրայելյան 37
587.
Իսրայելյան 39
588.
Իսրայելյան 43
589.
Կուզնեցովի 2
590.
Կուզնեցովի 5
591.
Կուզնեցովի 7
592.
Կուզնեցովի 8/1
593.
Կուզնեցովի 9
594.
Կուզնեցովի 10
595.
Կուզնեցովի 11
596.
Կուզնեցովի 14
597.
Կուզնեցովի 3
598.
Կուզնեցովի 6
599.
Կուզնեցովի 8
600.
Կուզնեցովի 4
601.
Կուզնեցովի 4ա
602.
Նար-Դոսի 73ա
603.
Նար-Դոսի 73
604.
Նար-Դոսի 75
605.
Նար-Դոսի 77
606.
Նար-Դոսի 1
607.
Նար-Դոսի 4
608.
Նար-Դոսի 18
609.
Նար-Դոսի 36
610.
Նար-Դոսի 36ա
611.
Նար-Դոսի 2
612.
Ե.Քոչարի 5
613.
Ե.Քոչարի 7
614.
Ե.Քոչարի 9
615.
Ե.Քոչարի 11
616.
Ե.Քոչարի 13
617.
Ե.Քոչարի 15
618.
Ե.Քոչարի 17
619.
Ե.Քոչարի 19
620.
Ե.Քոչարի 21
621.
Ե.Քոչարի 21/1
622.
Ե.Քոչարի 23
623.
Ե.Քոչարի 25
624.
Ե.Քոչարի 27
625.
Ե.Քոչարի 1
626.
Ե.Քոչարի 3
627.
Չարենցի 1բ
628.
Չարենցի 5
629.
Չարենցի 7
630.
Չարենցի 9
631.
Չարենցի 10
632.
Չարենցի 25
633.
Չարենցի 27
634.
Չարենցի 27ա
635.
Չարենցի 40
636.
Չարենցի 42
637.
Չարենցի 44
638.
Չարենցի 66
639.
Չարենցի 68
640.
Չարենցի 70
641.
Չարենցի 4
642.
Չարենցի 21
643.
Չարենցի 28
644.
Այգեստան, 7/1
645.
Այգեստան, 8/12
646.
Այգեստան, 9/21
647.
Այգեստան, 9/65
648.
Այգեստան, 10/2
649.
Այգեստան, 9/41
650.
Այգեստան, 9/67
651.
Այգեստան, 9/69
652.
Աղայան 7
653.
Աղայան 9
654.
Աղայան 11
655.
Աղայան 13
656.
Աղայան 15
657.
Աղայան 19
658.
Ալ.Մանուկյան 7
659.
Ալ.Մանուկյան 15
660.
Մյասնիկյան 2
661.
Մյասնիկյան 4
662.
Մյասնիկյան 7
663.
Հերացու 2ա
664.
Հերացի 10
665.
Հերացու 16
666.
Հերացու 24
667.
Հերացու 18
668.
Հերացու 18ա
669.
Հերացու 20
670.
Հերացու 22
671.
Կորյունի 1
672.
Կորյունի 3
673.
Կորյունի 5
674.
Կորյունի 6
675.
Կորյունի 6ա
676.
Կորյունի 8
677.
Կորյունի 9
678.
Կորյունի նրբ.11
679.
Կորյունի 10
680.
Կորյունի 11
681.
Կորյունի 13
682.
Կորյունի 21
683.
Կորյունի 23
684.
Կորյունի 25
685.
Կորյունի 7
686.
Կորյունի 7/1
687.
Իսահակյան 10
688.
Իսահակյան 12
689.
Իսահակյան 14
690.
Իսահակյան 24
691.
Իսահակյան 38
692.
Իսահակյան 16
693.
Իսահակյան 16ա
694.
Իսահակյան 18ա
695.
Իսահակյան 22
696.
Թամանյան 1
697.
Թամանյան 1ա
698.
Թամանյան 2
699.
Թամանյան 2ա
700.
Թամանյան 3
701.
Թամանյան 5
702.
Թամանյան 6
703.
Թամանյան 8
704.
Անտառային 190
705.
Զառուբյան 4
706.
Զառուբյան 10/1
707.
Զառուբյան 12
708.
Քրիստափորի 9
709.
Ծատուրյան 34
710.
Զավարյան 1
711.
Զավարյան 1ա
712.
Զավարյան 2
713.
Զավարյան 8
714.
Զավարյան 29
715.
Զավարյան 57/19
716.
Զավարյան 64
717.
Ջրաշատի 62
718.
Ջրաշատի 92
719.
Ջրաշատի 92/1
720.
Ջրաշատի 50
721.
Սպենդիարովի 1
722.
Սպենդիարովի 3
723.
Վրացյան 84/1
724.
Մոլոկովի 8
725.
Բայրոնի 2
726.
Բայրոնի 4
727.
Բայրոնի 8
728.
Բայրոնի 6
729.
Բայրոնի 10
730.
Բայրոնի 12
731.
Իսակովի 4
732.
Իսակովի 4/1
733.
Իսակովի 4/2
734.
Էջմիածնի հին խճ.93
735.
Նորագյուղի թաղ. գտնվող նախկին N 60 մանկապարտեզ

 


  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
           ՂԵԿԱՎԱՐ - ՆԱԽԱՐԱՐ     Մ. ԹՈՓՈՒԶՅԱՆ

       
       
       
       
Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2004 թվականի
                                                                                                փետրվարի 12-ի N 215 - Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ   ԱՌԸՆԹԵՐ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅԱՆԸ
ՀԱՆՁՆՎՈՂ` ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԿՈՂՄԻՑ  ԶԲԱՂԵՑՎԱԾ  ՈՉ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ


NN
ը/կ
Հասցեն
Ում կողմից է զբաղեցված

1.
Մեսրոպ Մաշտոցի  39/12
Երվանդ Քոչարի թանգարան

2.
Մեսրոպ Մաշտոցի 45ա
Հայաստանի ազգային պատկերասրահի Ջոտտոյի մասնաճյուղ
3.
Մեսրոպ Մաշտոցի 43
Եր—անի խամաճիկների պետական թատրոն

4.
Իսահակյան  38
Ռուսական արվեստի թանգարան
(պրոֆ. Աբրահամյանի հավաքածու)
5.
Պուշկինի  60
Հայաստանի պետական ակադեմիական երգչախումբ

6.
Նալբանդյան  21
ՀՀ մշակույթի — երիտասարդության հարցերի նախարարության Ալ. Սպենդիարովի անվան տուն-  թանգարան
7.
Մեսրոպ Մաշտոցի  58
Եր—անի կամերային պետական թատրոն

8.
Պարոնյան  4
Փայտարվեստի թանգարան

9.
Մեսրոպ Մաշտոցի  17
Չարենցի տուն-թանգարան

10.

Մեսրոպ Մաշտոցի  7
Ժամանակակից արվեստի թանգարան

11.
Տերյան  19
ՀՀ մշակույթի — երիտասարդության հարցերի նախա-րարության Հայաստանի ազգային ֆիլմադարան
12.
Սայաթ-Նովայի  4
ՀՀ մշակույթի — երիտասարդության հարցերի նախարարության Եր—անի Հ. Թումանյանի անվան  պետական տիկնիկային թատրոն
        
        
        
 

Արխիվ

2024

2023