Կառավարության որոշումներ

25 Դեկտեմբերի 2014, 1476 - Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 29-Ի N 584-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ Մ Ա Ս Ի Ն

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի մարտի 9-ի N 168 որոշմամբ հաստատված կարգի 23-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի մայիսի 29-ի «Բյուջետային վարկ տրամադրելու և Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեում ու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 584-Ն որոշման 1-ին կետում «՝մինչև 2014 թվականի դեկտեմբերի 29-ը մարման ժամկետով» բառերը փոխարինել «, որից՝ 100,000.0 հազ. դրամը մինչև 2015 թվականի հունվարի 31-ը մարման ժամկետով, իսկ 700,000.0 հազ. դրամը՝ մինչև 2015 թվականի մայիսի 31-ը մարման ժամկետով» բառերով:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
 

Արխիվ

2022

2021