Կառավարության որոշումներ

26 Փետրվարի 2015, 169 - Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 29-Ի N 488-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ Մ Ա Ս Ի Ն

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 29-ի «Աուտիզմ ազգային հիմնադրամ» հիմնադրելու մասին» N 488-Ն որոշման 7-րդ կետը «ընդհանուր մակերեսով» բառերից հետո լրացնել «և 7-րդ մասնաշենքը` 3,496.5 հազ. դրամ սկզբնական ու 750.73 հազ. դրամ հաշվեկշռային արժեքով և 777.0 քառ. մետր ընդհանուր մակերեսով» բառերով:
 

Արխիվ

2020

2019