Կառավարության որոշումներ

25 Սեպտեմբերի 2015, 1088 - Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 30-Ի N 948-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ


Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ո ւ մ է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարարության 2011 թվականի հունիսի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում վերգետնյա թվային հեռուստահեռարձակման համակարգի ներդրման գործընթացի իրականացման ծրագրի կատարման միջոցառումների ժամանակացույցը հաստատելու մասին» N 948-Ն որոշման հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները`
1) 6-րդ կետի «Իրականացման ժամանակահատվածը» սյունակում «2015» թվերը փոխարինել «01. 01. 2016» թվերով.
2) 7-րդ կետի «Իրականացման ժամանակահատվածը» սյունակում «2015» թվերը փոխարինել «2016» թվերով:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:


 

Արխիվ

2022

2021