Կառավարության որոշումներ

17 Դեկտեմբերի 2015, 1489 - Ն

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՎԱՅՐԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Մաքսային կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 184-րդ հոդվածի 3-րդ մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Սահմանել, որ «Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով տեղափոխվող ապրանքների նշանակման վայրը կարող է փոփոխվել հետևյալ դեպքերում՝
1) «Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով տեղափոխվող ապրանքների նկատմամբ մաքսային հսկողության որոշակի ձևի (ձևերի) կիրառման անհրաժեշտության դեպքում, երբ ուղարկող մաքսային մարմնում կամ ապրանքների նշանակման՝ հայտարարատուի կողմից հայտարարագրված վայրում բացակայում են մաքսային հսկողության նշված ձևի (ձևերի) կիրառման համար անհրաժեշտ պայմաններ.
2) «Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով տեղափոխվող ապրանքների նկատմամբ լիազորություններ ունեցող անձանց դիմումի հիման վրա.
3) լիազորված տնտեսական օպերատորների կողմից «Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգով ապրանքների տեղափոխման դեպքում.
4) մաքսային մարմինների կողմից ռիսկերի կառավարման համակարգի կիրառմամբ որոշված դեպքերում:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
 

Արխիվ

2022

2021