Կառավարության որոշումներ

10 Դեկտեմբերի 2015, 1432 - Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆ ԳՈՒՄԱՐԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 70-րդ հոդվածով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Առաջարկել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահին 2015 թվականի դեկտեմբերի 14-ին ժամը 1100-ին գումարել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջան` հետևյալ օրակարգով`
1) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»
Կ- 576 - 08.08.2014-ՊԻ
(նախագիծ, քվեարկություն)
(երկրորդ ընթերցում)
2) «Թանկարժեք մետաղների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»

Կ-727-24.02.2015
(նախագիծ, քվեարկություն)
(երկրորդ ընթերցում)
3) «Առևտրի և ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»
Կ-841-27.07.2015-ՏՀ
(նախագիծ, քվեարկություն)
(երկրորդ ընթերցում)
4) «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»,
«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»
Կ-866 -08.10.2015-ՏՀ
(նախագիծ, քվեարկություն)
(երկրորդ ընթերցում)
5) Հայաստանի Հանրապետության 2016-2018 թվականների պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին
Կ-845-12.08.2015-ՏՀ
(երկրորդ ընթերցում)
6) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»
Կ-698-26.12.2014-ՏՀ
(նախագիծ)
(երկրորդ ընթերցում)
7) «Հսկիչ նշանների (դրոշմապիտակների) միջոցով մագնիսական, օպտիկական, թվային, լազերային և ցանկացած այլ տիպի էլեկտրոնային կրիչների պարտադիր դրոշմավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»
Կ-762-17.04.2015-ՏՀ
(նախագիծ)
(երկրորդ ընթերցում)
8) «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին»
Կ-635-10.10.2014-ՍՀ
(նախագիծ)
(երկրորդ ընթերցում)
9) «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»
Կ-908-07.12.2015-ՏՏ
(նախագիծ)
(երկրորդ ընթերցում)
10) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»
Կ-451-28.02.2014-ՏՀ-010/0
(երկրորդ ընթերցում)
11) «Խաղողի հումքով ոգելից խմիչքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»
Կ-306-23.07.2013-ԳԲ
(նախագիծ)
(երկրորդ ընթերցում)
12) «Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների մասին»
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի մասին»
(նախագիծ)
(երկրորդ ընթերցում)
(երրորդ ընթերցում)
13) «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,
«Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»,
«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»
(նախագիծ)
(երկրորդ ընթերցում)
14) «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»
Կ-910-08.12.2015-ՊԻ
(նախագիծ)
(երկրորդ ընթերցում)
15) «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»
Կ-916-10.12.2015-ՊԻ
(նախագիծ)
(երկրորդ ընթերցում)
16) «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»
Կ-906-03.12.2015-ՊԻ
(նախագիծ)
(երկրորդ ընթերցում)
17)«Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի մասին» Հայսատանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»
Կ-392-22.11.2013-ՊԻ-010/0
(նախագիծ)
(երկրորդ ընթերցում)
18)«Հայաստանի Հանրապետության դրոշի մասին» Հայսատանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»
Կ-391-22.11.2013-ՊԻ-010/0
(նախագիծ)
(երկրորդ ընթերցում)
19) «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»
Կ-827-16.06.2015-ՍՀ
(երկրորդ ընթերցում)
20) «Փախստականների և ապաստանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,
«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»
Կ-500-23.04.2014-ՊԻ
(երկրորդ ընթերցում)
21) «Փախստականների և ապաստանի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»
Կ-724-19.02.2015-ՍՀ
(երկրորդ ընթերցում)
22) «Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին»,
«Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»
Կ-780-11.05.2015-ՏՀ
(նախագիծ)
(երկրորդ ընթերցում)
23) «Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,
«Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,
«Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»,

«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»
Կ-516-08.05.2014-ԳԲ
(նախագիծ)
(երկրորդ ընթերցում)
24) «Երկաթուղային տրանսպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»
Կ-803-01.06.2015-ՏՀ
(նախագիծ)
(երկրորդ ընթերցում)
25) «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին»,
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին»,
«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»,
«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին»
Կ-650-27.10.2014-ՏՀ
(նախագիծ)
(երկրորդ ընթերցում)
26) «Դեղերի մասին»,
«Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին»,

«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին»,
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,
«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին»,
«Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»,
«Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»
Կ-770-27.04.2015-ԱՄ
(նախագիծ)
27) «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»,
«Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»,
«Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»,
«Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»,
«Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթը
Կ-856-23.09.2015,11.12.2015-ՏՀ-010/0
(նախագիծ)
(երկրորդ ընթերցում)
28) «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»,
«Վարկային տեղեկատվության շրջանառության և վարկային բյուրոների գործունեության մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքում լրացումներ կատարելու մաuին»,
«Վարկային կազմակերպությունների մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքում լրացումներ կատարելու մաuին»,
«Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»
Կ-630-08.10.2014-ՖՎ
(նախագիծ)
(երկրորդ ընթերցում)
29) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»
Կ-618-02.10.2014-ՖՎ-010/0
(նախագիծ)
(երկրորդ ընթերցում)
30) «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,
«Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»
Կ-617-02.10.2014-ՖՎ-010/0
(նախագիծ)
(երկրորդ ընթերցում)
31) «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»,
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին»
(Կ-458-05.03.2014,20.10.2014-ՖՎ-010/0)
(նախագիծ)
(երկրորդ ընթերցում)
32) «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»,
«Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին»
Կ-737-18.03.2015-ՖՎ
(նախագիծ)
(երկրորդ ընթերցում)
33) «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»,
«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին»
Կ-904-02.12.2015-ԳԿ-010/0
(նախագիծ)
(երկրորդ ընթերցում)
34) «Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»
Կ-434-01.02.2014-ԳԿ-010/0
(երկրորդ ընթերցում)
35) «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,
«Տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումների վերաբերյալ գործերով իրականացվող վարչական վարույթի առանձնահատկությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,
«Հայաuտանի Հանրապետության քրեական oրենuգրքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մաuին»,
«Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին»,
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»,
«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»
(նախագիծ)
(երկրորդ ընթերցում)
36) Միջազգային պայմանագրերի վավերացում՝
36.1) «Հայաստանի Հանրապետության և Եվրասիական զարգացման բանկի միջև Եվրասիական տնտեսական ընկերակցության հակաճգնաժամային հիմնադրամի միջոցներից ֆինանսական վարկի տրամադրման մասին» համաձայնագիր
Ն-911-09.12.2015-ԱՀ,ՖՎ
36.2) Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև 2015 թվականի հոկտեմբերի 19-ին ստորագրված «Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագիր արդյունքների վրա հիմնված փոխատվություն» (հատուկ գործառնություններ) վարկային համաձայնագիր
36.3) Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև 2015 թվականի դեկտեմբերի 10-ին ստորագրված «Զարգացման քաղաքականության երրորդ վարկ» վարկային համաձայնագիր
36.4) 2015 թվականի մայիսի 14-ին Երևանում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև Երևան քաղաքում Հայ-ռուսական համալսարանի գործունեության պայմանների մասին» համաձայնագիր
36.5) 2011 թվականի հոկտեմբերի 28-ին Մոսկվայում ստորագրված «Բժշկական նշանակության արտադրանքի կեղծման և հանրային առողջության համար վտանգ ներկայացնող նմանատիպ հանցագործությունների մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիա
Ն-535-27.05.2014-ԱՀ
(քվեարկություն)
36.6) 2013 թվականի մայիսի 31-ին Մինսկում ստորագրված «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սորտերի և հիբրիդների սերմերի, պտղահատապտղային մշակաբույսերի և խաղողի տնկանյութի արտադրության ու մատակարարումների բազմակողմ միջպետական մասնագիտացման մասին» համաձայնագիր
Ն-556-24.06.2014-ԱՀ
(քվեարկություն)
37) Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի 2016 թվականի գործունեության տարեկան ծրագիր
38) Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի 2014 թվականի տարեկան հաշվետվությունը
 

Արխիվ

2022

2021