Կառավարության որոշումներ

24 Դեկտեմբերի 2015, 1537 - Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Զորամասերի և զինվորական հաստատությունների կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Ստեղծել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության ենթակայության «Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան» պետական հիմնարկ (այսուհետ` համալսարան):
2. Համալսարանի գտնվելու վայրն է` Հայաստանի Հանրապետություն, քաղ. Երևան, Կ. Ուլնեցու փող., 56/6 հասցեն:
3. Սահմանել, որ համալսարանի գործունեության նպատակը, խնդիրները և գործառույթներն են`
1) Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարության համար պաշտպանական-անվտանգային ոլորտում գիտատեսական և գիտակիրառական ռազմավարական հետազոտությունների իրականացումը.
2) պաշտպանական-անվտանգային ոլորտում բարձրագույն մասնագիտական (մագիստրատուրա), հետբուհական մասնագիտական (ասպիրանտուրա և դոկտորանտուրա) և լրացուցիչ կրթության իրականացումը.
3) ռազմավարական պաշտպանական-անվտանգային ոլորտում որակավորված բարձրագույն ղեկավար կազմի ձևավորումը.
4) գիտահետազոտական և գիտակրթական նորարարական մեթոդների, այդ թվում` ռազմավարական խաղերի մեթոդաբանության ներմուծումն ու կիրառումը.
5) ազգային պաշտպանական-անվտանգային կրթության և հետազոտությունների ոլորտում միջազգային փորձագիտական ներուժի օգտագործումը:
4. Սահմանել, որ համալսարանի կառավարման բարձրագույն մարմինը խորհուրդն է, որը բաղկացած է նախագահից և 19 անդամից: Խորհրդի նախագահը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարն է, իսկ տեղակալները՝ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի տեղակալը և համալսարանի պետը: Խորհրդի անդամներն են` Հայաստանի Հանրապետության Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը, Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալը, Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի տեղակալը, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի տեղակալը, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի տեղակալը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի տեղակալը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարարի տեղակալը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի տեղակալը, իսկ մյուս 7 անդամներին նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը` համալսարանի պետի ներկայացմամբ:
5. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում՝
1) հաստատել համալսարանի կանոնադրությունը և կառուցվածքը, անձնակազմի թիվը, հանձնվող (ամրացվող) գույքի, այդ թվում` զենքի և ռազմամթերքի կազմը, դրա օգտագործման կարգը.
2) ապահովել համալսարանի պետական հաշվառումը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանը հատկացված միջոցների հաշվին:
6. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:


 

Արխիվ

2022

2021