Կառավարության որոշումներ

26 Մայիսի 2016, 542 - Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 28-Ի N 895-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 28-ի «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին» N 895-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ լրացումները`
1) որոշման N 2 հավելվածի 3-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 9-րդ ենթակետով.
9) Երևանի քաղաքապետի և Երևանի քաղաքապետի տեղակալի պաշտոնները 1996 թվականի փետրվարի 23-ից մինչև 2009 թվականի մայիսի 31-ը զբաղեցնելու ժամանակահատվածը:».
2) որոշման N 3 հավելվածի 13-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 6-րդ ենթակետով.
6) Երևանի քաղաքապետի պաշտոնն զբաղեցրած անձին կենսաթոշակ նշանակելիս՝ «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածով Հայաստանի Հանրապետության մարզպետի պաշտոնի համար սահմանված գործակիցը, իսկ Երևանի քաղաքապետի տեղակալին կենսաթոշակ նշանակելիս՝ Հայաստանի Հանրապետության մարզպետի տեղակալի պաշտոնի համար սահմանված գործակիցը:»:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Արխիվ

2020

2019