Կառավարության որոշումներ

30 Հունիսի 2016, 667 - Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 4-Ի N 582-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հունիսի 4-ի «Սոցիալական աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» N 582-Ն որոշման N 1 հավելվածի աղյուսակի 10-րդ կետում կատարել հետևյալ լրացումները՝
1) «Իջևանի նախկին վարչական շրջանի տարածքը» բառերից հետո կետը լրացնել «` բացառությամբ Հովք, Աղավնավանք, Խաչարձան, Ճերմակավան և Գեղատափ գյուղերի» բառերով.
2) «Գոշ» բառից հետո կետը լրացնել «, Հովք, Աղավնավանք, Խաչարձան, Ճերմակավան, Գեղատափ» բառերով:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: