Կառավարության որոշումներ

23 Փետրվարի 2017, 156 - Ա

ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ԳՈՒՅՔ ՆՎԻՐԱԲԵՐԵԼՈՒ Մ Ա Ս Ի Ն

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 605-րդ հոդվածի, «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի և «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ո ւ մ է.
1. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայության «Երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանն ամրացված` Երևան քաղաքի Նուբարաշենի վարչական շրջանի Չնքուշի 14 հասցեում գտնվող նախկին ննջարանային մասնաշենքի «Ա» մասից 650.9 քառ. մետր (1-ին հարկից 236.93 քառ. մետր, 2-րդ հարկն ամբողջությամբ` 266.03 քառ. մետր և 3-րդ հարկի աստիճանավանդակին հարող մասից 147.94 քառ. մետր) և 14,705,100.0 դրամ մնացորդային հաշվեկշռային արժեքով շենքային տարածքը, մասնաշենքին հարող 1684.0 քառ. մետր հողատարածքը, նշված հողատարածքում առկա՝ 476.0 քառ. մետր մակերեսով սպորտային հրապարակը և յուրաքանչյուրը 10.5 քառ. մետր մակերեսով 2 զրուցարան-տաղավարը՝ առանց հաշվեկշռային արժեքների, նշված հողատարածքը եզրափակող 96.3 գծամետր երկարությամբ և 7,109.0 դրամ մնացորդային արժեքով բետոնե ցանկապատը, հետ վերցնել և նվիրաբերել Երևանի համայնքին՝ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի Նուբարաշենի վարչական շրջանի աշխատակազմի կողմից մանկապարտեզի կազմակերպման նպատակով:
2. Առաջարկել Երևանի քաղաքապետին`
1) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում ապահովել սույն որոշման մեջ նշված շենքային տարածքների, մասնաշենքին կից հողատարածքի և դրանում առկա շինությունների առանձնացման համար անհրաժեշտ չափագրման և դրանց՝ որպես առանձին միավորի գրանցման աշխատանքների իրականացումը` դրանք իրականացնելով Երևանի համայնքի միջոցների հաշվին.
2) սույն կետի 1-ին ենթակետում նշված աշխատանքների ավարտից հետո մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի հետ համատեղ սահմանված կարգով ապահովել սույն որոշման 1-ին կետում նշված անշարժ գույքի հանձնման-ընդունման աշխատանքների կատարումը, նվիրաբերության պայմանագրի կնքումը, նոտարական վավերացումը և գույքային իրավունքների պետական գրանցումը՝ այն իրականացնելով Երևանի համայնքի միջոցների հաշվին:
 

Արխիվ

2024

2023