Կառավարության որոշումներ

23 Փետրվարի 2017, 160 - Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 29-Ի N 645-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 227-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 7-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում գույքահարկով հարկման նպատակով անավարտ (կիսակառույց) շինությունների բնութագրման կարգը սահմանելու մասին» N 645-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝
1) որոշման վերնագրում, որոշման 1-ին կետում, որոշման հավելվածի վերնագրում և հավելվածի 1-ին կետում «գույքահարկով» բառը փոխարինել «անշարժ գույքի հարկով» բառերով.
2) որոշման նախաբանում և որոշման հավելվածի 1-ին կետում «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի» բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 227-րդ հոդվածի 2-րդ մասի» բառերով.
3) որոշման հավելվածի 2-րդ կետում «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հավելվածով» բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի N 1 հավելվածով» բառերով:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հունվարի 1-ից:


 

Արխիվ

2024

2023