Կառավարության որոշումներ

16 Մարտի 2017, 252 - Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 7-Ի N 372-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի մարտի 7-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անունից Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում հանդես գալու իրավունք վերապահելու մասին» N 372-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ լրացումը և փոփոխությունները՝
1) որոշումը 1.1-ին կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 1.2-րդ կետով.
« 1.2. Սահմանել, որ սույն որոշման 1-ին կետի համաձայն լիազորված անձինք օրենքով սահմանված կարգով դիմում են ներկայացնում գործը քննող դատարան՝ տվյալ գործի վերաբերյալ բոլոր ծանուցագրերը և այլ փաստաթղթերն անմիջապես իրենց (տվյալ մարմնի) նշած հասցեով ուղարկելու համար:».
2) որոշման 2-րդ և 4-րդ կետերից հանել «և էկոնոմիկայի» բառերը:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
 

Արխիվ

2020

2019