Կառավարության որոշումներ

29 Մարտի 2019, 308 - Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 16-Ի N 263-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մարտի 16-ի «Դարդան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը տրամադրված վարկի մարման ժամկետները հետաձգելու մասին» N 263-Ա որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետում «մինչև 2021 թվականը» բառերը փոխարինել «մինչև 2024 թվականի հուլիսի 31-ը» բառերով։
2. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարին՝ 10-օրյա ժամկետում «Դարդան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ կնքել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության և «Դարդան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության միջև 2010 թվականի ապրիլի 7-ին կնքված N 01 պահանջի իրավունքի զիջման մասին պայմանագրի փոփոխման մասին համաձայնագիր՝ դրանում սահմանելով, որ «Դարդան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության վարկի հիմնական գումարի մնացորդը կազմում է 968,129.37 ԱՄՆ-ի դոլար՝ չհաշված հաշվարկվող տոկոսագումարները և տույժերը, ընկերության կողմից մինչև 2019 թվականի հուլիսի 31-ը վճարման ենթակա վարկի հիմնական գումարի՝ 319,745.23 ԱՄՆ-ի դոլարին համարժեք դրամի չափով, և դրա նկատմամբ հաշվարկված 2 տոկոս դրույքաչափով տոկոսագումարի վճարումները մնում են անփոփոխ, իսկ մինչև սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելը ժամկետանց հիմնական գումարի նկատմամբ հաշվարկված տոկոսագումարները և տույժի գումարները ենթակա են կապիտալացման՝ որպես վարկի հիմնական գումար, որը ենթակա է վճարման Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե մինչև 2024 թվականի հուլիսի 31-ը ներառյալ՝ համամասնորեն մարման պայմանով:

 

Արխիվ

2020

2019