Կառավարության որոշումներ

29 Մարտի 2019, 329 - Ա

ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի 57-րդ կետով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը «Կրտսեր Ալեքսանյան և որդիներ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2017 թվականի դեկտեմբերի 18-ին կնքված N ՀՀ ԿԱ Ո ԳՀԾՁԲ-2017/Ծ/91 ծածկագրով պայմանագրում կատարել փոփոխություն՝ պայմանագրի N 1 հավելվածում նախատեսված ծրագրային ապահովման սպասարկման ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետը սահմանելով մինչև 2019 թվականի հոկտեմբերի 1-ը ներառյալ:
 

Արխիվ

2020

2019