Կառավարության որոշումներ

23 Մայիսի 2019, 635 - Ա

ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ ԵՎ ՔԱՆԴՄԱՆ (ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ) ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Համաձայն «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի, «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի և «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 7-րդ մասի դրույթների՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1․ Պետական սեփականություն հանդիսացող, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանն ամրացված՝ Երևանի համայնքի Էրեբունի վարչական շրջանի Նոր Արեշի 8-րդ փողոցի N 56 հասցեում գտնվող՝ Երևանի Մուշեղ Մխոյանի անվան N 68 հիմնական դպրոցին հարակից Էրեբունի փողոցի N 8 հասցեում գտնվող հողամասից և շենք-շինություններից առանձնացնել 2000 քառ. մետր հողամասը` 1039 քառ. մետր մակերեսով շենքով, 53,4 քառ. մետր մակերեսով օժանդակ շինությամբ (ավտոտնակ) և պարսպի համապատասխան հատվածով, հետ վերցնել և ամրացնել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեին։
2․ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո երկամսյա ժամկետում «Երևանի Մուշեղ Մխոյանի անվան N 68 հիմնական դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության հետ կնքել 2013 թվականի հուլիսի 2-ին կնքված N 104/0013 անհատույց օգտագործման պայմանագիրը լուծելու մասին համաձայնագիր (այսուհետ՝ համաձայնագիր)՝ դրանում նախատեսելով, որ համաձայնագրի նոտարական վավերացման և համաձայնագրից ծագող գույքային իրավունքների դադարեցման ծախսերը ենթակա են իրականացման՝ «Երևանի Մուշեղ Մխոյանի անվան N 68 հիմնական դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության միջոցների հաշվին։
3. Թույլատրել Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ասիական զարգացման բանկի միջև իրականացվող սեյսմիկ անվտանգության բարելավման վարկային ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կազմակերպել Երևանի համայնքի Էրեբունի վարչական շրջանի Էրեբունի փողոցի N 8, ինչպես նաև Երևանի համայնքի Նոր Արեշ, 8-րդ փողոցի N 56 հասցեներում գտնվող շենք-շինությունների քանդման (ապամոնտաժման) աշխատանքների իրականացումը։
4. Սահմանել, որ սույն որոշման 3-րդ կետում նշված շենք-շինությունների քանդման արդյունքում ձևավորվելիք շինանյութը սեփականության իրավունքով անհատույց հանձնվում է դպրոցական շենքի քանդման և կառուցման համար ընտրված շինարարական կազմակերպությանը: Քանդման (ներառյալ շենքերի հիմքերի) և շինարարական աղբի տեղափոխման աշխատանքներն իրականացվում են մրցութային գործընթացում ընտրված շինարարական կազմակերպության հաշվին:
5. Առաջարկել Երևանի քաղաքապետին իրականացնել «Երևանի Մուշեղ Մխոյանի անվան N 68 հիմնական դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության հաշվեկշռում գտնվող գույքի (բացառությամբ շենքերի և շինությունների) պահպանման աշխատանքները` մինչև տվյալ դպրոցի փոխարեն նոր դպրոցի կառուցման ավարտը։
6․ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահին՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից Երևանի համայնքի Նոր Արեշ, 8-րդ փողոցի N 56 և Էրեբունի փողոցի N 8 հասցեներում դպրոցի կառուցման աշխատանքների ավարտից հետո՝ ավարտված շինարարական օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտի և ավարտական ակտի (շահագործման թույլտվության), ինչպես նաև անշարժ գույքի չափագրման, առանձնացման և գրանցման արդյունքում ստացված տվյալների հիման վրա շենք-շինությունների նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության սեփականության իրավունքը գրանցելուց հետո երկամսյա ժամկետում «Երևանի Մուշեղ Մխոյանի անվան N 68 հիմնական դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության հետ կնքել սույն որոշման 3-րդ կետում նշված անշարժ գույքի անհատույց օգտագործման մասին պայմանագիր՝ դրանով նախատեսելով, որ պայմանագրի նոտարական վավերացման և պայմանագրից ծագող գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը իրականացվելու են վերջինիս միջոցների հաշվին։
7. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարին ու Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարին՝ մինչև սույն որոշման մեջ նշված դպրոցի փոխարեն նոր դպրոցի կառուցման աշխատանքների ավարտն ապահովել այդ դպրոցների աշակերտների՝ հանրակրթական ծրագրերով բնականոն ուսուցման կազմակերպումը։
8․ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահին՝ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի և Երևանի քաղաքապետի հետ քննարկել և երկամսյա ժամկետում ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանը Երևանի վարչական տարածքում սույն որոշման 1-ին կետում նշված անշարժ գույքին համարժեք անշարժ գույք տրամադրելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ:

 

 

 

Արխիվ

2020

2019